Skip to main content

EU:n sinisen talouden toimintaohjelma tähtää merellisen ympäristön suojeluun ja kestävään käyttöön

Euroopan komissio julkaisi 17.5.2021 tiedonannon kestävän sinisen talouden edistämiseksi EU:ssa. Kestävä sininen talous on osa laajempaa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa. Kestävä sininen talous edellyttää sitä, että valtamerten ja merten tila on hyvä. Sinisen talouden keskeisiä sektoreita ovat meriteollisuus,...

Continue reading

Kestävän matkailun periaatteet

Visit Finlandin ja matkailutoimijoiden yhteiset periaatteet ovat kannanotto seuraaviin osa-alueisiin: Yhteistyö – Ekologinen kestävyys – Kulttuurinen kestävyys & kulttuuriperintö – Sosiaalinen kestävyys & hyvinvointi – Pitkäjänteisyys & paikallisuus –...

Continue reading

Kestävän matkailun periaatteet kansallispuistoissa, luonto- ja historiakohteissa sekä maailmanperintökohteissa

Kansallispuistot ja muut suojelualueet ovat tärkeitä matkailun vetovoimatekijöitä. Niitten hyödyntäminen matkailussa on mahdollista, kun matkailu sovitetaan yhteen suojelutavoitteiden kanssa yhteistyössä toimijoitten kanssa. Metsähallituksen luontopalveluilla ja UNESCOn maailmanperintökohteilla Suomessa...

Continue reading

WWF.n kalaopas

WWF:n Kalaopas auttaa tekemään vastuullisia kalavalintoja. Se ohjaa vastuulliseen kuluttamiseen ja sen suosituksia seuraamalla pääsee vaikuttamaan siihen, ettei maailman meriä kalasteta tyhjiksi.Link

Continue reading

Kestävän kehityksen toimikunnan strategia 2022 – 2030

Suomen kestävän kehityksen strategian tavoitteena on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Sen tarkoituksena on vahvistaa vaalien rajat ylittävää kestävän kehityksen työtä. Strategian päämääränä on saavuttaa YK:n Agenda2030 -toimintaohjelman ja sen 17 kestävän...

Continue reading

  • 1
  • 2