Skip to main content

Kestävän matkailun periaatteet kansallispuistoissa, luonto- ja historiakohteissa sekä maailmanperintökohteissa

Kansallispuistot ja muut suojelualueet ovat tärkeitä matkailun vetovoimatekijöitä. Niitten hyödyntäminen matkailussa on mahdollista, kun matkailu sovitetaan yhteen suojelutavoitteiden kanssa yhteistyössä toimijoitten kanssa. Metsähallituksen luontopalveluilla ja UNESCOn maailmanperintökohteilla Suomessa...

Continue reading

WWF.n kalaopas

WWF:n Kalaopas auttaa tekemään vastuullisia kalavalintoja. Se ohjaa vastuulliseen kuluttamiseen ja sen suosituksia seuraamalla pääsee vaikuttamaan siihen, ettei maailman meriä kalasteta tyhjiksi.Link

Continue reading

Kestävän kehityksen toimikunnan strategia 2022 – 2030

Suomen kestävän kehityksen strategian tavoitteena on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Sen tarkoituksena on vahvistaa vaalien rajat ylittävää kestävän kehityksen työtä. Strategian päämääränä on saavuttaa YK:n Agenda2030 -toimintaohjelman ja sen 17 kestävän...

Continue reading

Elinkeinokalatalous

ELY-keskukset tarjoavat elinkeinokalatalouden toimijoille (kaupalliset kalastajat, vesiviljelijät, kalan jalostajat ja kalakauppiaat) rahoitusta ja korvauksia sekä lupia ja tietoa näistä osa-alueista. Rahoitusta voi hakea Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta käyttämällä Hyrrä-järjestelmää. Lupia...

Continue reading

Sininen biotalous

Sininen biotalous on uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön ja vesiosaamiseen perustuvaa liiketoimintaa. Sinisen biotalouden perustana on hyvä vesien tila. Hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen auttavat sinisen biotalouden tuotteitten ja palveluitten kehittämistä ja markkinointia....

Continue reading

  • 1
  • 2