Skip to main content

Μάθετε μαζί μας!

Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ BlueC έχει ως στόχο να παρέχει στους (μελλοντικούς) επαγγελματίες και τις ΜΜΕ, που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ο τουρισμός και η γαλάζια οικονομία, τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις κοινότητές τους και να συνεργάζονται με άλλους για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη γαλάζια οικονομία στην Ευρώπη. Θέλοντας να διευκολύνουμε την μάθηση και να παρέχουμε αποτελεσματικά εργαλεία, έχουμε σχεδιάσει τα “Bite Sizes” (μικρής έκτασης Πληροφοριακές Κάψουλες) που οργανώνονται γύρω από 5 βασικούς τομείς γνώσεων που θα σας επιτρέψουν να αναβαθμίσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα. Τα πεδία γνώσεων ” Financial Savvy ” (Οικονομική Ευφυΐα) και ” Staff Management ” (Διαχείριση Προσωπικού) απευθύνονται πρωτίστως σε ήδη ενεργούς επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν εργαζόμενους υπό την ευθύνη τους.

Ακόμη όμως και αν δεν ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις Κάψουλες Πληροφοριών για να αντλήσετε έμπνευση και να μάθετε περισσότερα για τις σύγχρονες τάσεις σε θέματα οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης ομάδων. Από την άλλη πλευρά, το πεδίο Γνώσεων (Ψηφιακού) Μάρκετινγκ ενδείκνυται ιδιαίτερα για (μελλοντικούς) επιχειρηματίες, επαγγελματίες και στελέχη τμημάτων όπως πωλήσεων, επικοινωνίας, εξυπηρέτησης πελατών κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, σας συνιστούμε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας με το “Το Οικοσύστημά σας”, καθώς θέτει τις βάσεις του BlueC: Διασύνδεση Παράκτιων Κοινοτήτων”, και να αξιοποιήσετε το περιεχόμενο της “Πράσινης Προσέγγισης” για να γίνετε φορέας αλλαγής στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Επιπλέον, εμπνευστείτε από την συλλογή των “Μελετών Περίπτωσης” και των παραδειγμάτων που η κοινοπραξία εντόπισε ως βέλτιστες πρακτικές!

Το οικοσύστημά σας

Μια από τις βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το έργο Erasmus+ BlueC είναι η συνεργατική προσέγγιση που ακολουθούν οι παράκτιες κοινότητες όσον αφορά την ανθεκτικότητά τους. Αυτό ισχύει τόσο για τους (μελλοντικούς) επιχειρηματίες, τις ΜΜΕ και τους επαγγελματίες που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη γαλάζια οικονομία, αλλά και για τομείς που εμπλέκονται συμπληρωματικά και συνυπάρχουν. Υπό αυτή την έννοια, το να γνωρίζει κανείς το δικό του οικοσύστημα, και να έχει τη δυνατότητα να το επιστρατεύσει για να κινήσει ουσιαστικές διαδικασίες συνεργασίας (π.χ. συν-δημιουργία και συν-σχεδιασμός νέων προϊόντων ή υπηρεσιών) σε ένα περιβάλλον αμοιβαίου κέρδους και με θετικό αντίκτυπο για την κοινότητα είναι βασικό για όλους και, ακόμη περισσότερο, χρήσιμο για τους μικροεπιχειρηματίες που πρέπει να στηριχθούν στην εμπειρία του κλάδου.

Ψηφιακό μάρκετινγκ & διαδικτυακή παρουσία

Το μάρκετινγκ, ως επιχειρηματικό όχημα για τη δημιουργία και την παροχή αξίας στους (δυνητικούς) πελάτες, αποτελούσε ανέκαθεν βασικό μέρος κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σήμερα, το μάρκετινγκ πρέπει να συμβαδίζει με το ψηφιακό μάρκετινγκ και την παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς είναι πλέον απαραίτητη η επικοινωνία της προσφοράς και η οικοδόμηση σχέσεων στο διαδικτυακό περιβάλλον. Αυτό οφείλεται στην ψηφιοποίηση όλων των πτυχών της ζωής μας, οπότε η κατανόηση των κλειδιών του ψηφιακού μάρκετινγκ θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη δραστηριότητά σας και στην επιτυχία της επιχείρησής σας! Επιπλέον, γνωρίζοντας το οικοσύστημά σας και τις ανάγκες του, θα μπορέσετε να προσαρμόσετε την προσφορά σας ανάλογα και, ως εκ τούτου, να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα.

Οικονομικές γνώσεις

Η οικονομική διαχείριση και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι δύο βασικές πτυχές της επιχειρηματικότητας και της καθημερινής λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριότητάς τους. Κατά συνέπεια, η επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων σας σε αυτό το θέμα θα έχει καθοριστική σημασία για την επαγγελματική σας απόδοση. Για το λόγο αυτό, στο πεδίο γνώσεων “Οικονομική Ευφυΐα”, καλύπτονται δύο από τα πιο σημαντικά επίκαιρα θέματα για τις ΜΜΕ και τους (μελλοντικούς) μικροεπιχειρηματίες. Αφενός, εξετάζουμε δηλαδή τις ευκαιρίες που προσφέρει το crowdfunding (συλλογική χρηματοδότηση) ως εναλλακτική λύση εύρεσης πόρων βασισμένη στην κινητοποίηση του οικοσυστήματός σας και τη συνεργασία με άλλους φορείς και, αφετέρου, τις ευκαιρίες που προσφέρουν σήμερα οι λύσεις FinTech για φορείς κάθε επαγγελματικού κλάδου.

Διαχείριση ομάδας & προσωπικό

Το εκπαιδευτικό υλικό σε αυτό το πεδίο γνώσης θα σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, είτε είστε επιχειρηματίας και διευθύνετε ομάδες είτε ελπίζετε να αυξήσετε το εργατικό σας δυναμικό στο προσεχές μέλλον. Ωστόσο, σας συνιστούμε επίσης να ρίξετε μια ματιά αν, για παράδειγμα, θέλετε να αλλάξετε εργασιακή θέση και ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τις ψηφιακές λύσεις που διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία ή αν ως (μελλοντικός) επαγγελματίας θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα οφέλη ενός καινοτόμου εργασιακού χώρου. Είστε έτοιμοι;

Πράσινη προσέγγιση

Οι μικρές επιχειρήσεις πατούν ολοένα και περισσότερο πάνω στην περιβαλλοντική συνείδηση και τη βιωσιμότητα. Στο πεδίο “Πράσινη προσέγγιση”, θέλουμε να διερευνήσουμε από συνθετική και πρακτική σκοπιά ορισμένες ευκαιρίες επιχειρηματικής καινοτομίας που μπορείτε να εφαρμόσετε στην επαγγελματική σας δραστηριότητα προς όφελος του περιβάλλοντος. Σας υπενθυμίζουμε εδώ ότι η επιχειρηματική μέριμνα για το περιβάλλον έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στην κοινότητά σας και ότι αυτός θα είναι πιο ισχυρός όσο ενώνετε τις δυνάμεις σας συνεργατικά για την προστασία του οικοσυστήματός σας.

Συλλογές

Κάντε κλικ στο κάθε κουμπί για να δείτε τις συλλογές