Skip to main content

EU- ja kansalliset julkisten hankintojen kynnysarvot


EU-kynnysarvot perustuvat Maailman kauppajärjestön (WTO) julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa sovittuihin kynnysarvoihin. Euroopan komissio on tarkistanut EU:n julkisia hankintoja koskevat kynnysarvot. Uudet EU-kynnysarvot ovat voimassa vuoden 2022 alusta.
Link