Skip to main content

EU:n sinisen talouden toimintaohjelma tähtää merellisen ympäristön suojeluun ja kestävään käyttöön


Euroopan komissio julkaisi 17.5.2021 tiedonannon kestävän sinisen talouden edistämiseksi EU:ssa. Kestävä sininen talous on osa laajempaa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa. Kestävä sininen talous edellyttää sitä, että valtamerten ja merten tila on hyvä. Sinisen talouden keskeisiä sektoreita ovat meriteollisuus, merenkulku, satamatoiminnot, kalastus, vesiviljely ja rannikkomatkailu. Näillä sinisen talouden perinteisillä aloilla on EU:ssa vuoden 2020 raportin mukaan 4,5 miljoonaa suoraa työpaikkaa ja niiden liikevaihto on yli 650 miljardia euroa.
Link