Skip to main content
 • Blue C

  YHTEISTYÖTÄ TEKEVÄT RANNIKKOYHTEISÖT

 • Blue C

  YHTEISTYÖTÄ TEKEVÄT RANNIKKOYHTEISÖT

 • Blue C

  YHTEISTYÖTÄ TEKEVÄT RANNIKKOYHTEISÖT

 • Blue C

  YHTEISTYÖTÄ TEKEVÄT RANNIKKOYHTEISÖT

 • Blue C

  YHTEISTYÖTÄ TEKEVÄT RANNIKKOYHTEISÖT

Hankkeessa on yhteistyökumppaneita kuudesta eri maasta: Irlannista, Maltalta, Espanjasta, Alankomaista, Kreikasta ja Suomesta.
BLUE-C projektissa rakennetaan verkostoa yhteisen suunnittelun, toiminnan ja kehittämisen avulla. 
Hankkeen tavoitteena on parantaa rannikkoalueiden yhteisöjen kykyä uudistua sekä tukea rannikkoalueilla toimivien matkailuyrittäjien valmiuksia kehittää ja kasvattaa liiketoimintamahdollisuuksiaan ja löytää uusia markkinoita.