Skip to main content

Zero Emission Services (ZES)


KONTEKSTI

Zero Emission Services (ZES) tarjoaa vaihdettavia energiakontteja uusiin ja olemassa oleviin sisävesiproomuihin. Nämä ZES-pakkauksiksi kutsutut säiliöt ladataan vihreällä sähköllä. Kun säiliöt ovat tyhjentyneet, laivurit voivat vaihtaa ne nopeasti täyteen ladattuihin säiliöihin jollakin vaihto- ja latausasemalla. Nämä asemat ovat osa verkon ”avointa käyttöoikeutta”, sillä niitä voidaan käyttää sähköverkon vakauttamiseen tai tilapäisen paikallisen sähköntarpeen tyydyttämiseen. ZES tarjoaa käyttäjille tulevaisuuden ratkaisun.
Alphenaar on ensimmäinen alankomaalainen sisävesialus, joka käyttää vaihdettavia energiakontteja käyttövoimana. Alphenaar purjehtii Alphen aan den Rijnin ja Moerdijkin välillä kaksi ZESpackia aluksella, ja ne voidaan ladata ja vaihtaa Alphen aan den Rijnin CCT-terminaalin ensimmäisellä latausasemalla.

KUVAUS

Proomujen kapasiteetti vaihtelee 500 ja 1000 kW:n välillä. 2000 kW:n Zespack-laitteella proomu voi purjehtia 2-4 tuntia; kahdella ZESpack-laitteella se voi kulkea 60-120 km:n matkan. Perinteisesti proomuissa käytettiin raskasta polttoöljyä (HFO), mutta sisävesiliikenteen siirtyessä kestävämpään suuntaan proomuissa käytetään nykyään nesteytettyä maakaasua (LNG). HFO:hon verrattuna nesteytetyn maakaasun käyttö vähentää merkittävästi rikkipäästöjä: yli 99 prosenttia, typen oksidien ja useimpien hiukkasten päästöjä 80 prosenttia ja hiilidioksidipäästöjä jopa 20 prosenttia.
Nollapäästöinen ratkaisu olisi kuitenkin valtava edistysaskel sisävesiliikenteen kestävyyden kannalta.
Zero Emission Services (ZES) on huipputeknologiaa, joka on sijoitettu tavalliseen 20 jalan konttiin ja ladattu vihreällä sähköllä. Se käyttää tällä hetkellä litiumioniakkuja, mutta se voidaan helposti muuntaa muihin energiankantajiin, kuten vetyyn, kun teknologia tulee edullisemmaksi.
ZES:n käytön etuja ovat muun muassa päästöttömyys, tehokas ja nopea lataus ja vaihto, kohtuuhintaisuus, tulevaisuudenkestävyys, avoin pääsy ja skaalautuvuus. ZES säästää 1000 tonnia hiilidioksidia ja 7 tonnia typen oksideja vuodessa. Akun lataaminen ei edellytä lataamista alukseen. Akut voidaan vaihtaa 15 minuutissa ZES:n energiakeskuksessa. ZUS on myös laatinut käyttökohtaisen maksusuunnitelman, mikä tarkoittaa, että yrityksille ei aiheudu epävarmoja investointeja. Kuten aiemmin mainittiin, ZES:n akkujen käyttövoimana voitaisiin ajan mittaan käyttää myös muita energiamuotoja, kuten vetyä. Useat eri palveluntarjoajat ja -muodot voivat käyttää ZES-paketteja ja latausasemia. Viimeisenä muttei vähäisimpänä ZES on kokonaisratkaisu, mikä tarkoittaa, että se on skaalautuva ratkaisu nollapäästöistä polttoainetta varten.

MIKÄ ON VAIKUTUS?

Proomupolttoaineena käytettävän ZES-pakkauksen kesto on taattu 10 vuodeksi. 10 vuoden jälkeen akkujen kapasiteetti vähenee noin 20 prosenttia. ZES-akkujen käyttö on mahdollista vielä 10 vuoden ajan lukuisissa muissa sovelluksissa. Elinkaaren lopussa materiaalit voidaan ottaa talteen ja tehdä uudelleen käytettäviksi. ZES-pakettien pitkän käyttöiän ansiosta järjestelmä säästää paljon enemmän päästöjä kuin mitä akkujen rakentaminen maksaa.
Kun akkukontit eivät ole proomussa, niitä voidaan käyttää sähköverkon vakauttamiseen. Sähköverkon vakauttaminen eli kysynnän ja tarjonnan välinen tasapaino on välttämätöntä, jotta sähköverkko olisi luotettava. Tulevaisuudessa sähkön tarjonta vaihtelee enemmän, kun energiaa otetaan enemmän aurinkopaneeleista ja tuulimyllyistä ja vähemmän voimalaitoksista. Verkon vakauden valvonta tulee silloin riippumaan yhä useammin pienemmistä komponenteista, kuten akuista, kattiloista ja lämpöpumpuista. ZES-paketteja voidaan käyttää myös sähkön tilapäisen kysynnän tyydyttämiseen.
ZES osoittaa, miten yhtä ratkaisua voidaan hyödyntää monin eri tavoin. Monipuolinen käyttö tekee ratkaisusta tehokkaan ja helppokäyttöisen. Pian latausasemia on saatavilla paljon enemmän, joten tämä päästötön ratkaisu on useimpien saatavilla.

Ajankohtaiset lähteet