Skip to main content

Boskalis


EXAMPLE DESCRIPTION:

Ruoppaustoiminta on perinteisesti ollut Boskalisin ydintoimintaa, mutta sen palveluihin kuuluvat myös satamien ja vesiväylien rakentaminen ja kunnossapito, maa-alueiden kunnostaminen, rannikkopuolustus ja jokivarsien suojaus. Nykyään Boskalis tarjoaa myös monenlaisia merenkulkupalveluja ja urakointia offshore-energia-alalle.

Osana strategiaansa ne pyrkivät hoitamaan liiketoimintaansa ja hankkeitaan kannattavasti ja vastuullisesti. Ne ovat sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä, mukaan lukien ympäristö- ja sosiaaliset periaatteet, jotka ovat olennainen osa liiketoimintaa. Boskalis pyrkii myös edistämään YK:n asettamien viiden kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamista. Näitä tavoitteita ovat kohtuuhintainen ja puhdas energia, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri, ilmastotoimet ja elämä veden alla. Boskalis työskentelee hankkeissa, joissa luodaan 3D-tulostettuja riuttoja, tutkitaan ratkaisuja alusten päästöjen vähentämiseksi käyttämällä vetyä, metanolia, etanolia ja ammoniakkia vaihtoehtoisina polttoaineina sekä tutkitaan sinisen hiilen mahdollisuuksia Boskalisin liiketoimintasuunnitelma vuosille 2022-2024 perustuu kolmeen strategiseen pilariin: Good Stewardship, Human Excellence ja Distinguishing Assets. Työskennelläkseen inhimillisen huippuosaamisen pilarin hyväksi Boskalis jatkaa aloitteiden ja välineiden kehittämistä ja täytäntöönpanoa oikeiden lahjakkuuksien hankkimiseksi kansainvälisiltä työmarkkinoilta. Boskalis myös päivittää ja optimoi jatkuvasti henkilöstöprosessejaan suorituskyvyn hallinnan, johtajuuden ja lahjakkuuden kehittämisen, tiedon jakamisen ja työntekijöiden sitouttamisen osalta. Pyrkiessään kestävään työllistettävyyteen se auttaa parantamaan henkilöstönsä taitoja toteuttamalla erilaisia aloitteita, jotka vaihtelevat miehistökoulutuksen parantamisesta Boskalisin Leadership Development Programin, Financial Professional Programin ja Innovation Wave Jump Programin kaltaisten ohjelmien toteuttamiseen.

LINK

https://boskalis.com/

https://www.linkedin.com/company/boskalis/

https://www.facebook.com/Boskalis