Skip to main content

MAR INTERIOR


ESIMERKKIKUVAUS

Vuonna 2020 useiden julkisten ja yksityisten tahojen sekä meri- ja koulutusalan asiantuntijoiden muodostama yhteenliittymä käynnisti hankkeen Sisämeri: mahdollisuuksien valtameri Galician sydämessä tuodakseen tieteellistä tietoa meriympäristöstä ja lisätäkseen tietoisuutta sinisen ympäristön ja talouden mahdollisuuksista Galician sisämaassa (alueilla, joilla ei ole suoraa pääsyä mereen, Espanjan alueella, joka on historiallisesti ollut tiiviisti yhteydessä merenkulkuun lähes 1 500 kilometrin pituisen rannikkonsa ansiosta).
Tällä tavoin pyrittiin tuomaan Lugon ja Monforten koulutusyhteisö lähemmäksi meren ja sen suojelun merkitystä.
Lisäksi kannustetaan oppilaitosten, yritysten ja organisaatioiden välistä yhteistyötä sellaisten aloitteiden ja ohjelmien kehittämiseksi, jotka edistävät merten tuntemusta ja suojelua Galiciassa sekä edistävät taloudellista kehitystä ja työpaikkojen luomista Galician sisämaassa merellisten resurssien hyödyntämisen avulla.
Nuorten ympäristötietoisuuden sekä tiede- ja teknologiakasvatuksen edistämiseksi järjestettiin erilaisia toimia, kuten työpajoja ja koulutusohjelmia peruskoululaisille ja toisen asteen oppilaille sekä yleisölle avoimia tiedotustilaisuuksia. Näihin toimintoihin sisältyi selittävien taulujen ja valokuvien näyttely, keskusteluja meren biologisesta monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä taloudelle ja yhteiskunnalle, tietoisuutta lisääviä toimia meren pilaantumisesta ja meren luonnonvarojen kestävästä hoidosta sekä vierailuja tutkimuskeskuksiin ja merenkulkualan yrityksiin.
Tämän hankkeen, joka on mahdollisesti toistettavissa muissa Espanjan sisämaayhteisöissä ja Euroopan tasolla, merkitys on siinä, että siinä tiedostetaan laajalti meriympäristön säilyttämisen tärkeys, mutta myös ne mahdollisuudet, joita sininen talous tarjoaa tuleville ammattilaisille eri aloilla, kuten matkailussa, tieteellisessä tutkimuksessa, merenkulussa ja satamatoiminnoissa, vapaa-ajalla, gastronomiassa, koulutuksessa ja tiedotustoiminnassa… Hankkeen tavoitteena on aina kestävyys ja myönteisten vaikutusten aikaansaaminen yhteisölle.

Paginaweb Ministerio de Ciencia e Innovación – Mar Interior

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1683646/proyecto-mar-interior-acercara-conocimiento-sobre-medio-marino-centros-educativos-interior-galicia

El Centro Oceanográfico de Vigo acercará el mar a Monforte