Skip to main content

Sustainable Gateways


Sustainable Gateways -hankkeen esittely

Sustainable Gateways -hankkeessa kehitettiin kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla sijaitsevia pienvenesatamia Suomen (4 satamaa) ja Ruotsin (3 satamaa) ulkosaaristossa. Hanke auttoi näitä satamia kehittymään kestävämmiksi ja houkuttelevammiksi satamakohteiksi veneilijöille. Matkailijoiden ohjaaminen näihin hyvin hoidettuihin saariston solmukohtiin auttaa suojelemaan herkkää meri- ja rannikkoympäristöä tehokkaammin. Hanketta johti Metsähallitus Parks & Wildlife, Suomi. Yhteistyökumppaneina olivat Tukholman saaristosäätiö Ruotsissa ja Turun yliopisto Suomessa.

Hankkeessa keskityttiin ekologiseen vastuullisuuteen, asiakastyytyväisyyteen, satamaoperaattorin liiketoimintaosaamiseen ja alueellisen luontomatkailun lisäämiseen. Investoinnit kohdennettiin esteettömyyden ja turvallisuuden parantamiseen. Tämä saavutettiin lisäämällä laiturikapasiteettia ja parantamalla sataman suunnittelua. Lisäksi ympäristönsuojelulaitteita, kuten jäteveden käsittely- ja jätehuoltolaitteita, päivitettiin. Myös uusia palvelutiloja rakennettiin vierailijoita varten, esimerkiksi saunoja ja huoltorakennuksia. Lisäksi Sustainable Gateways -hankkeessa keskityttiin satamaoperaattoreiden johtamistaitojen parantamiseen esimerkiksi kannustamalla heitä tarjoamaan uusia palveluja yrityksissään. Keinoina olivat yhteinen koulutus, kokemusten vaihto ja satamakohtainen liiketoiminnan kehittäminen. Myös yhteiseen markkinointiin panostettiin, jotta verkostoituneiden satamien näkyvyyttä voitaisiin lisätä. Hankkeeseen osallistuneet satamat olivat Suomessa Katanpään linnakesaari Selkämeren kansallispuistossa, Bodön vierassatama ja Örön linnakesaari Saaristomeren kansallispuistossa sekä Jussarön vierassatama Ekenäsin saariston kansallispuistossa. Ruotsissa mukana olivat Grindan, Utön ja Nåttarön vierassatamat.

Toteuttamiskelpoisia kestävyysvinkkejä yrityksellesi

Hankkeessa tuotettiin Turun yliopistossa työskentelevän Veijo Pönnin kirjoittamat suuntaviivat satamien kestävälle kehittämiselle. Osa ohjeista toimii hyvin myös muun tyyppisissä matkailuyrityksissä. Julkaisussa on kuvattu mm. seuraavia vinkkejä. Linkki löytyy osoitteesta Guidelines for sustainable harbour development.

Vihreä talous & talousosaaminen

YK:n ympäristöohjelman UNEPin mukaan vihreä talous on vähähiilinen, resurssitehokas ja sosiaalisesti osallistava talous. Taloudellisessa kestävyydessä on kyse ihmisten hyvinvoinnin ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden parantamisesta samalla kun ympäristöriskejä ja ekologista niukkuutta vähennetään merkittävästi. Nykyään tunnustetaan, että kestävät käytännöt voivat tarjota erilaisia mahdollisuuksia, kuten parempaa riskinhallintaa, tehokkuuden lisääntymistä jätteiden ja käytettyjen resurssien vähentämisen ansiosta, parempaa tuotteiden erilaistumista tai parempaa brändimielikuvaa. Kannattaa tarkastella omia käytäntöjäsi ja ehkä ottaa käyttöön joitakin tai jopa kaikkia näistä esimerkeistä.

Sustainable Gateways korostaa, että yleensä kilpailu on markkinoiden kannalta hyödyllistä. Ulkosaariston vierassatamien tapauksessa satamat sijaitsevat kuitenkin yleensä kaukana toisistaan, joten hintataso voi olla melko kiinteä. Kilpailun sijasta voi siis olla hyödyllisempää pyrkiä yhteistyöhön muiden yrittäjien kanssa vierailijoiden houkuttelemiseksi.

Sosiaalisen vastuullisuuden parantaminen

Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että sosiaalisesti kestävä yhteiskunta on paikka, jossa kaikkia sen jäseniä kohdellaan oikeudenmukaisesti, kaikkien osallistumista arvostetaan ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että ihmiset asetetaan etusijalle. Pienyrityksessä, jonka sijaintipaikka on syrjässä, on kuitenkin tärkeää optimoida työntekijöiden määrä ja liiketoiminta, erityisesti silloin, kun taloudelliset rajoitukset johtuvat syrjäisestä sijainnista, kausiluonteisuudesta tai vain säästä. On siis elintärkeää, että ammattitaitoinen henkilökuntasi on sitoutunut yritykseesi ja haluaa palata myös seuraavalle kaudelle. Muista huolehtia työntekijöidesi hyvinvoinnista, sillä se heijastuu lisäksi suoraan asiakastyytyväisyyteen.

On myös tärkeää tehdä yrityksestäsi osa yhteisöä. Yksi tapa edistää tätä on käyttää paikallisia tavarantoimittajia, palkata paikallista henkilöstöä tai tarjota työpaikkoja nuorille.

Markkinointi ja vastuullinen viestintä

Kannattaa käyttää aikaa ja rakentaa verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat houkuttelevalla tavalla, jossa on kutsuvia kuvia ja mielenkiintoisia tarinoita. Muista joka tapauksessa pitää kaikki tietosi aina ajan tasalla. Sosiaalinen media toimii, kun sitä käytetään aktiivisesti ja siinä on tarinoita, jotka kiinnostavat asiakaskuntaasi. Se toimii vielä paremmin, jos sinulla on tyytyväisiä kävijöitä ja tyytyväisiä työntekijöitä, jotka mielellään kirjoittavat yrityksestäsi sosiaalisen median kanavissaan. Uutiset leviävät nopeasti, mutta joskus huonot uutiset leviävät vielä nopeammin.

Nykypäivän matkailija on tietoinen matkailun vastuullisuudesta ja perustaa päätöksensä todennäköisemmin yrityksesi kestävyysprofiiliin. Niinpä voi olla kannattavaa viestiä avoimesti kestävyystavoitteistasi ja -käytännöistäsi.

Aiheeseen liittyvää

  • Kestäviä käytäntöjä liiketoimintaan
  • Talousosaaminen
  • Henkilöstön johtaminen
  • Digitaalinen markkinointi ja sosiaalisen median käyttö markkinoinnissa

Linkit & julkaisut

Central Baltic Programme. 2020. Sustainable Gateways: Small ports – sustainable gateways to coastal national parks. Central Baltic Programme 2014–2020 project database. http://database.centralbaltic.eu/project/94

Metsähallitus. 2021. Sustainable Gateways. https://www.metsa.fi/en/project/sustainable-gateways-eng/

UNEP. Green economy. https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy

University of Turku. 2020. Guidelines for sustainable harbour development. Sustainable Gateways project. Interreg Central Baltic programme. https://www.utu.fi/sites/default/files/media/ARD/Ruokaketju%20ja%20kiertotalous/Guidelines%20for%20Sustainable%20Harbor%20Development_Final%20version_29092020.pdf Ministry of Social Affairs and Health of Finland. 2010. Socially sustainable Finland 2020. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74057/URN%3ANBN%3Afi-fe201504223802.pdf?sequence=1