Skip to main content

Tule oppimaan kanssamme!

Erasmus+ Blue-C -hankkeen puitteissa tuotettujen koulutusmateriaalien tavoitteena on antaa matkailun ja sinisen talouden kaltaisilla aloilla toimiville (myös tuleville) ammattilaisille ja pk-yrityksille tietoja ja taitoja, joiden avulla yritykset voivat osallistua aktiivisesti omien yhteisöjensä toimintaan. Hankkeen tavoitteena on kannustaa yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa ja hyödyntää sinisen talouden tarjoamat mahdollisuudet Euroopassa. Jotta oppimisesta tulisi joustavampaa, olemme ideoineet ”makupaloja” –nimisen osion jokaisen viiden keskeisen osaamisalueen ympärille. Näitä osaamisalueita ovat ekosysteemi, digitaalisuus, taloudellinen osaaminen, johtaminen ja ympäristöystävällisyys. Tavoitteena on ammatillisen osaamisen kehittäminen. Talousosaaminen ja johtaminen -osaamisalueet on suunnattu erityisesti yrittäjille, joilla on työntekijöitä alaisuudessaan tai ovat muuten jo aktiivisia toiminnassaan.

Jos yrityksesi on vasta lähtökuopissa, voit käyttää ”makupalat” -osioita saadaksesi inspiraatiota ja oppiaksesi lisää taloudellisesta osaamisesta ja johtamisesta. Digitaalisuus -osaamisaluetta suositellaan erityisesti (tuleville) yrittäjille ja alan ammattilaisille, jotka toimivat myynti-, viestintä- ja asiakaspalvelutehtävissä. Suosittelemme, että aloitat matkasi ”Ekosysteemi” -osiosta, sillä se luo perustan Blue-C:n perusajatukselle eli ”Collaborating Coastal Communities” –hengelle, toisinsanoen tavoitteena yhteistyö rannikkoalueiden yhteisöissä. Hyödynnä lisäksi ”Ympäristöystävällisyys” -osioita tukeaksesi muutosta ympäristömme parhaaksi. Lopuksi inspiroidu tapaustutkimuksista sekä esimerkeistä, joissa on tuotu esiin keräämiämme parhaita käytänteitä.

ekosysteemisi

Yksi Erasmus+ Blue-C -hankkeen perusperiaatteista on rannikkoyhteisöjen yhteistoiminnallinen lähestymistapa niiden selviytymiskyvyn parantamiseen. Tämä koskee sekä matkailuun ja siniseen talouteen liittyviä (tulevia) yrittäjiä, pk-yrityksiä ja ammattilaisia että toisiaan täydentäviä ja rinnakkaisia aloja. Tässä mielessä oman ekosysteemin tunteminen, kyky mobilisoida se mielekkäiden yhteistyöprosessien käynnistämiseksi (esim. uusien tuotteiden tai palvelujen yhteiskehittäminen ja yhteissuunnittelu) tilanteessa, jossa kaikki osapuolet voittavat, ja myönteisten vaikutusten aikaansaamiseksi yhteisölle ovat avainasemassa kaikkien kannalta, ja ne ovat erityisen hyödyllisiä mikroyrittäjille, jotka joutuvat turvautumaan alan kokemukseen.

DIGITAALISUUS

Markkinointi on aina ollut keskeinen osa liiketoimintaa, sillä sen avulla luodaan arvoa (potentiaalisille) asiakkaille. Markkinoinnin on kuljettava käsi kädessä digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median kanssa, nyt on välttämätöntä viestiä tarjouksista ja rakentaa suhteita verkkoympäristössä. Elämämme kaikki osa-alueet ovat digitalisoituneet, joten digitaalisen markkinoinnin perusteiden ymmärtämisellä on olennainen rooli toiminnassasi ja yrityksesi menestyksessä! Kun tunnet ekosysteemisi ja sen tarpeet, voit mukauttaa tarjontasi sen mukaisesti ja saada siten parempia tuloksia.

Taloudellinen osaaminen

Taloushallinto ja rahoituksen varmistaminen ovat kaksi keskeistä näkökohtaa yrittäjyydessä ja pienyritysten päivittäisessä toiminnassa niiden toimialasta riippumatta. Siksi tietojen ja taitojen päivittäminen tässä suhteessa on avainasemassa ammatillisen suorituskyvyn kannalta. ”Taloudellinen osaaminen” -osiossa käsitellään kahta pk-yritysten ja (tulevien) mikroyrittäjien kannalta tärkeintä ajankohtaista aihetta. Yhtäältä tutkimme joukkorahoituksen tarjoamia mahdollisuuksia rahoitusvaihtoehtona, jotka perustuvat oman ekosysteemisi mobilisointiin ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa, toisaalta FinTech-ratkaisujen nykyisin tarjoamia mahdollisuuksia minkä tahansa ammatillisen alan toimijoille.

Joukkueen johtaminen

Tämän osaamisalueen oppimateriaalit ovat erityisen tärkeitä sinulle, olitpa sitten yrittäjä, jolla on tiimejä johdettavanaan, tai toivot laajentavasi työvoimaa lähitulevaisuudessa. Suosittelemme kuitenkin tutustumista myös, jos esimerkiksi haluat vaihtaa työpaikkaa ja olet kiinnostunut oppimaan lisää digitaalisista ratkaisuista prosessin helpottamiseksi tai jos (tulevana) ammattilaisena haluat oppia lisää innovatiivisen työpaikan eduista. Oletko valmis?

vihreä lähestymistapa

Ympäristötietoisuus ja kestävä kehitys ovat yhä useammin pienyritysten peruspilareita. Siksi tarkastelemme ”Ympäristöystävällisyys” -osaamisalueella sekä teorian että käytännön näkökulmasta joitakin liiketoiminnallisia innovaatiomahdollisuuksia, joita voit toteuttaa ammatillisessa toiminnassasi ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Muistutamme tässä yhteydessä, että ympäristön huomioon ottaminen liiketoiminnassa vaikuttaa myönteisesti myös siihen yhteisöön, jossa yrityksesi toimii. Kannattaa yhdistää voimavaranne toimivan ekosysteemin säilyttämiseksi.

Kokoelmat

Klikkaa linkkejä päästäksesi kokoelmiin