Skip to main content

Tule oppimaan kanssamme!

Erasmus+ Blue-C -hankkeen puitteissa kehitettyjen koulutusmateriaalien tavoitteena on antaa matkailun ja sinisen talouden kaltaisilla aloilla toimiville (tuleville) ammattilaisille ja pk-yrityksille eniten vaaditut tiedot ja taidot, jotta ne voivat osallistua aktiivisesti yhteisöihinsä ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa hyödyntääkseen sinisen talouden tarjoamia mahdollisuuksia Euroopassa. Jotta oppimisesta tulisi joustavampaa ja jotta voisimme tarjota tehokkaita välineitä, olemme suunnitelleet ”Bite Sizes” -osioita, jotka on järjestetty viiden keskeisen osaamisalueen ympärille ja joiden avulla voit tehostaa ammatillista toimintaasi. Talousosaaminen ja henkilöstöhallinto -osaamisalueet on suunnattu erityisesti yrittäjille, jotka ovat jo aktiivisia ja joilla on työntekijöitä alaisuudessaan.

Jos tämä ei kuitenkaan ole sinun tapauksessasi, voit käyttää näitä Bite Sizes -kokoja saadaksesi inspiraatiota ja oppiaksesi lisää nykyisestä taloudesta ja tiiminhallinnasta. Toisaalta (Digitaalisen) markkinoinnin osaamisaluetta suositellaan erityisesti (tuleville) yrittäjille, liikemiehille ja ammattilaisille sellaisilla osastoilla kuin myynti, viestintä, asiakaspalvelu jne. Joka tapauksessa suosittelemme, että aloitat matkasi ”Sinun ekosysteemistäsi”, sillä se luo perustan Blue-C:lle: Collaborating Coastal Communities -hengen, ja hyödyntää ”Vihreän lähestymistavan” sisältöä tullaksesi muutoksen tekijäksi ympäristönhoidossa. Inspiroidu lisäksi tapaustutkimuksista ja konsortion parhaiksi käytännöiksi määrittelemistä esimerkeistä!

ekosysteemisi

Yksi Erasmus+ Blue-C -hankkeen perusperiaatteista on rannikkoyhteisöjen yhteistoiminnallinen lähestymistapa niiden selviytymiskyvyn parantamiseen. Tämä koskee sekä matkailuun ja siniseen talouteen liittyviä (tulevia) yrittäjiä, pk-yrityksiä ja ammattilaisia että toisiaan täydentäviä ja rinnakkaisia aloja. Tässä mielessä oman ekosysteemin tunteminen, kyky mobilisoida se mielekkäiden yhteistyöprosessien käynnistämiseksi (esim. uusien tuotteiden tai palvelujen yhteiskehittäminen ja yhteissuunnittelu) tilanteessa, jossa kaikki osapuolet voittavat, ja myönteisten vaikutusten aikaansaamiseksi yhteisölle ovat avainasemassa kaikkien kannalta, ja ne ovat erityisen hyödyllisiä mikroyrittäjille, jotka joutuvat turvautumaan alan kokemukseen.

digitaalinen läsnäolo

Markkinointi on aina ollut keskeinen osa liiketoimintaa, sillä sen avulla luodaan ja toimitetaan arvoa (potentiaalisille) asiakkaille. Nykyään markkinoinnin on kuljettava käsi kädessä digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median läsnäolon kanssa, sillä nyt on välttämätöntä viestiä tarjouksesta ja rakentaa suhteita verkkoympäristössä. Tämä johtuu elämämme kaikkien osa-alueiden digitalisoitumisesta, joten digitaalisen markkinoinnin avainten ymmärtämisellä on olennainen rooli toiminnassasi ja yrityksesi menestyksessä! Lisäksi, kun tunnet ekosysteemisi ja sen tarpeet, voit mukauttaa tarjouksesi sen mukaisesti ja saada siten parempia tuloksia.

Taloudellinen osaaminen

Taloushallinto ja rahoituksen saanti ovat kaksi keskeistä näkökohtaa yrittäjyydessä ja pienyritysten päivittäisessä toiminnassa niiden toimialasta riippumatta. Siksi tietojen ja taitojen päivittäminen tässä suhteessa on avainasemassa ammatillisen suorituskyvyn kannalta. Siksi ”Financial Savvy” -osaamisalueella käsitellään kahta pk-yritysten ja (tulevien) mikroyrittäjien kannalta tärkeintä ajankohtaista aihetta. Toisin sanoen, toisaalta tutkimme joukkorahoituksen tarjoamia mahdollisuuksia rahoitusvaihtoehtona, joka perustuu oman ekosysteemisi mobilisointiin ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa, ja toisaalta FinTech-ratkaisujen nykyisin tarjoamia mahdollisuuksia minkä tahansa ammatillisen alan toimijoille.

Joukkueen johtaminen

Tämän osaamisalueen oppimateriaalit ovat erityisen tärkeitä sinulle, olitpa sitten yrittäjä, jolla on tiimejä johdettavanaan, tai toivot laajentavasi työvoimaa lähitulevaisuudessa. Suosittelemme kuitenkin tutustumista myös, jos esimerkiksi haluat vaihtaa työpaikkaa ja olet kiinnostunut oppimaan lisää digitaalisista ratkaisuista prosessin helpottamiseksi tai jos (tulevana) ammattilaisena haluat oppia lisää innovatiivisen työpaikan eduista. Oletko valmis?

vihreä lähestymistapa

Ympäristötietoisuus ja kestävä kehitys ovat yhä useammin pienyritysten peruspilareita, ja siksi haluamme tarkastella ”Vihreä lähestymistapa” -osaamisalueella synteettisestä ja käytännön näkökulmasta joitakin liiketoiminnallisia innovaatiomahdollisuuksia, joita voit toteuttaa ammatillisessa toiminnassasi ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Muistutamme tässä yhteydessä, että ympäristön huomioon ottaminen liiketoiminnassa vaikuttaa myönteisesti myös yhteisöönne ja että tämä on sitä voimakkaampaa, kun yhdistätte voimanne yhteistoiminnallisesti ekosysteemin säilyttämiseksi.

Kokoelmat

Klikkaa kutakin painiketta nähdäksesi asianomaiset kokoelmat.