Skip to main content

MIKSI BLUE-C?

TAUSTAA BLUE-C:LLE

BLUE-C-hankkeen avulla voimme tukea alan mikroyrittäjiä tarjoamalla heille apua yhteistoimintaan ja vahvistamalla heidän asemaansa paikallisilla markkinoilla kehittämällä uusia tuotteita/palveluita yhteissuunnittelun ja yhteissuunnittelun avulla. Koska kaikki yhteistyökumppanit sijaitsevat rannikkoalueilla, ne ovat tekemisissä samojen rannikkoalueille tyypillisten asioiden kanssa, kuten korkean kaupungistumisasteen, merkittävän matkailusektorin ja ilmastonmuutoksen vaikutuksille alttiuden kanssa, jotka ovat kaikki keskeisiä kysymyksiä.  Jos mikroyritykset työskentelevät toisistaan erillään, ne eivät välttämättä saa hyötyä strategisesti suunnitelluista matkailutoimista, yhdistetyistä ja kestävistä liiketoimintamalleista sekä uusista tutkimuksista, tiedoista ja mahdollisuuksista.

BLUE-C -HANKKEEN KOHDERYHMÄ

Rannikko- ja merimatkailun mikroyrittäjät, joilla on intohimoa ja asiantuntemusta omalla erityisalallaan, mutta jotka tarvitsevat valmiuksien kehittämistä, jotta he olisivat valmiita digitaalisuuteen, sekä helpotusta yhteyksien luomiseen, verkostoitumiseen, jakamiseen ja yhteistyökumppanuuksien luomiseen.

BLUE-C:N PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET

Hankkeessa toteutetuilla toimilla on yksi tavoite: lisätä sinisen talouden kestävyyttä ja kilpailukykyä edistämällä yhteistyötä tekeviä ja verkottuneita rannikkoyhteisöjä, lisäämällä digitaalista osaamista ja jakamalla parhaita käytäntöjä rannikko- ja merimatkailun alalla.

Päämäärämme ovat:

  • Kestävän kehityksen ja sosiaalisen vastuun merkityksen korostaminen sinisessä taloudessa.
  • Vähentää rannikko- ja merimatkailun ympäristövaikutuksia
  • Tuoda esiin digitaalisen valmiuden ja verkkonäkyvyyden merkitys sinisen talouden kasvattamisessa.  
  • Kasvattaa ja kehittää digitaalista osaamista, kun siirrymme kohti elpymistä ja kestokykyä.  
  • Vahvistaa mikroyrittäjien kilpailukykyä 3 C:n (co-work, co-design & co-creation eli yhteiskehittämisen, yhteistoiminnan ja yhteissuunnittelun) avulla.  
  • Luoda ja rakentaa vahvoja yhteistyössä toimivia rannikkoyhteisöjen ryhmittymiä.