Skip to main content

Kestävän kehityksen toimikunnan strategia 2022 – 2030


Suomen kestävän kehityksen strategian tavoitteena on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Sen tarkoituksena on vahvistaa vaalien rajat ylittävää kestävän kehityksen työtä. Strategian päämääränä on saavuttaa YK:n Agenda2030 -toimintaohjelman ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteet.
Link