Skip to main content

Kestävän matkailun periaatteet kansallispuistoissa, luonto- ja historiakohteissa sekä maailmanperintökohteissa


Kansallispuistot ja muut suojelualueet ovat tärkeitä matkailun vetovoimatekijöitä. Niitten hyödyntäminen matkailussa on mahdollista, kun matkailu sovitetaan yhteen suojelutavoitteiden kanssa yhteistyössä toimijoitten kanssa. Metsähallituksen luontopalveluilla ja UNESCOn maailmanperintökohteilla Suomessa on yhteiset kestävän matkailun periaatteet.
Link