Skip to main content

Kestävän matkailun periaatteet


Visit Finlandin ja matkailutoimijoiden yhteiset periaatteet ovat kannanotto seuraaviin osa-alueisiin: Yhteistyö – Ekologinen kestävyys – Kulttuurinen kestävyys & kulttuuriperintö – Sosiaalinen kestävyys & hyvinvointi – Pitkäjänteisyys & paikallisuus – Laatu & turvallisuus – Ilmastonmuutos & resurssiviisaus – Vastuullisuusviestintä – Taloudellinen kestävyys & kilpailukyky – Sitoutuminen
Link