Skip to main content

Werken voor de overheid via een aanbesteding | Ondernemersplein – KVK

Pagina van de Nederlandse overheid en de kvk met achtergrond informatie over wat aanbesteding is en hoe dat in zijn werk gaat. Link

https://www.eaadhsy.gr/index.php/en/

Hellenic Single public procurement authority, GreeceLink

Aanbesteden | Rijksoverheid.nl

Pagina van de Nederlandse overheid over de regels en procedures rondom aanbesting in Nederland of Europees/InternationaalLink

PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden

PIANOo is een expertisecentrum over aanbesteding. Op deze website valt er veel exta informatie te vinden over aanbesteding in Nederland, regelgeving en andere informatie. / PIANOo is a dutch public procurement expertise centre. On this website you can find information about public procurement in the Netherlands.Link

www.etenders.ie

eTenders is Ireland’s national tendering platform, where you can access opportunities to sell to GovernmentLink

https://www.gov.gr/en/sdg/public-contracts/participating-in-public-tenders

Participating in public Tenders in GreeceLink

https://www.mindev.gov.gr/green-public-procurement/?lang=en

Green public procurement by the Ministry of Development and Investments, GreeceLink

Financiación para los proyectos de Economía Azul

Explica el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Las subvenciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para financiar proyectos de crecimiento azul y que es lo que se prioriza a la hora de la concesión de subvenciones.Link

· https://www.interact-eu.net/download/file/fid/21890

Fifty Questions on EU Procurement Link

EU- ja kansalliset julkisten hankintojen kynnysarvot

EU-kynnysarvot perustuvat Maailman kauppajärjestön (WTO) julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa sovittuihin kynnysarvoihin. Euroopan komissio on tarkistanut EU:n julkisia hankintoja koskevat kynnysarvot. Uudet EU-kynnysarvot ovat voimassa vuoden 2022 alusta.Link

Economia Azul – Generalitat Valenciana

Pagina de la Generalitat Valenciana en el cual nos hace un desglose de toda la informaciión revelante en cuanto a este sector. Que es, estudios e informes, Webinars,etcLink

Ejemplos de actividades vinculadas a la Economía Azul

Uniéndolo a las tendencias turísticas de futuro que se están desarrollando en la actualidad, podemos obtener varios ejemplos, que desarrollamos en Turismo Marinero, y que sirven para diversificar la economía de las localidades costeras, uniendo la tradición y cultura pesquera y el turismo.Link

Mapa de ayudas Crecimiento Azul

Para estar al día de todas las convocatorias de ayudas para la financiación de proyectos relativos al crecimiento azul, tanto internacionales como nacionales y autonómicas, puede consultarse el mapa de financiación que ofrecemos en esta sección.Link

https://blog.hootsuite.com/social-media-demographics/

Hootsuite – Understanding social media demographics will help you fine-tune your marketing strategy and reach the right people with your message.Link

https://ibo.crete.gov.gr/xrimatodotika_type/prasinos-metaschimatismos-mme/

Ενίσχυση και χρηματοδότηση νεοφυών ΜΜε επιχειρήσεων στα πλαίσια της γαλάζιας ανάπτυξηςLink

https://www.helmepa.gr/helmepa/ti-einai-i-helmepa

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης στον τομέα της ΝαυτιλίαςLink

https://ibo.crete.gov.gr/xrimatodotika_type/enischysi-toyristikon-ependyseon-neo/

Ενίσχυση και χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων Link

https://www.bluelab.gr/

Πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά για την προώθηση και υποστήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας αποκλειστικά για τη Γαλάζια Ανάπτυξη στην ΕλλάδαLink

https://www.fishingtrips.gr/

Ένωση επαγγελματιών ψαράδων για την ενίσχυση του τουρισμού στην Ελλάδα. Διαθέτει δίκτυο άνω των 150 επαγγελματιών ψαράδων σε όλη την ΕλλάδαLink

https://ratta.gr/

Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών γραφείων στην πόλη του Ρεθύμνου στα πλαίσια της ανάπτυξης των επιχειρήσεωνLink

https://eushipments.com/trends-and-best-practices-in-digital-marketing-on-international-markets-in-europe/

TRENDS AND BEST PRACTICES IN DIGITAL MARKETING ON INTERNATIONAL MARKETS IN EUROPE.Link

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/funding-digital

Shaping Europe’s digital future – Funding for Digital in the 2021-2027 Multiannual Financial FrameworkLink

https://www.gov.ie/en/publication/89b3c-learn-new-skills-or-retrain/

The Irish Government provide a range of upskilling opportunities for both the employed and unemployed. Skills Connect is a series of free training and upskilling courses. The courses can include work placements to support you if you’ve lost your job. You can learn new or extra skills that will help you get a new job […]

https://www.bluehorizons.gr/

Τριήμερο Δράσεων για την γνωριμία των νέων με τα επαγγέλματα και τις επιχειρηματικές ευκαιρίας στο τομέα της γαλάζιας οικονομίαςLink

https://www.bluegrowth.gr/

Το Blue Growth αποτελεί ένα σύνολο δράσεων για την προώθηση επιχειρηματικών ιδεών που σχετίζονται με την γαλάζια οικονομία μέσω περιβαλλοντικής και οικονομικής προσέγγισηςLink

Zo maak je een digitale marketingstrategie – Kinsta®

Het artikel beschrijft hoe je een effectieve en kwalitatieve digitale marketingsstrategie ontwerpt voor je eigen bedrijf. Hierbij worden tips en best-practices gegeven. Verder wordt er doorverwezen naar nuttige platformen met gratis proefperiodes om de strategie kosteloos te kunnen starten.Link

Fintech kansen voor het mkb | KVK

Het artikel van de Kamer van Koophandel geeft een korte samenvatting over verschillende oplossingen voor mkb’s en ondernemers voor hun betalingssystemen.Link

Sininen biotalous

Sininen biotalous on uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön ja vesiosaamiseen perustuvaa liiketoimintaa. Sinisen biotalouden perustana on hyvä vesien tila. Hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen auttavat sinisen biotalouden tuotteitten ja palveluitten kehittämistä ja markkinointia. Keskeisimpiä osa-alueita ovat vesiosaamiseen ja -teknologiaan liittyvä liiketoiminta, vesistöihin perustuva matkailu, vesibiomassan hyödyntäminen sekä kalatalouden arvoketju. Myös vesiluonnonvarojen aineettomien arvojen merkitys on mittaamaton. […]

EU:n sinisen talouden toimintaohjelma tähtää merellisen ympäristön suojeluun ja kestävään käyttöön

Euroopan komissio julkaisi 17.5.2021 tiedonannon kestävän sinisen talouden edistämiseksi EU:ssa. Kestävä sininen talous on osa laajempaa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa. Kestävä sininen talous edellyttää sitä, että valtamerten ja merten tila on hyvä. Sinisen talouden keskeisiä sektoreita ovat meriteollisuus, merenkulku, satamatoiminnot, kalastus, vesiviljely ja rannikkomatkailu. Näillä sinisen talouden perinteisillä aloilla on EU:ssa vuoden 2020 raportin mukaan […]

Kestävän matkailun periaatteet

Visit Finlandin ja matkailutoimijoiden yhteiset periaatteet ovat kannanotto seuraaviin osa-alueisiin: Yhteistyö – Ekologinen kestävyys – Kulttuurinen kestävyys & kulttuuriperintö – Sosiaalinen kestävyys & hyvinvointi – Pitkäjänteisyys & paikallisuus – Laatu & turvallisuus – Ilmastonmuutos & resurssiviisaus – Vastuullisuusviestintä – Taloudellinen kestävyys & kilpailukyky – SitoutuminenLink

Kestävän matkailun periaatteet kansallispuistoissa, luonto- ja historiakohteissa sekä maailmanperintökohteissa

Kansallispuistot ja muut suojelualueet ovat tärkeitä matkailun vetovoimatekijöitä. Niitten hyödyntäminen matkailussa on mahdollista, kun matkailu sovitetaan yhteen suojelutavoitteiden kanssa yhteistyössä toimijoitten kanssa. Metsähallituksen luontopalveluilla ja UNESCOn maailmanperintökohteilla Suomessa on yhteiset kestävän matkailun periaatteet.Link

WWF.n kalaopas

WWF:n Kalaopas auttaa tekemään vastuullisia kalavalintoja. Se ohjaa vastuulliseen kuluttamiseen ja sen suosituksia seuraamalla pääsee vaikuttamaan siihen, ettei maailman meriä kalasteta tyhjiksi.Link

Kestävän kehityksen toimikunnan strategia 2022 – 2030

Suomen kestävän kehityksen strategian tavoitteena on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Sen tarkoituksena on vahvistaa vaalien rajat ylittävää kestävän kehityksen työtä. Strategian päämääränä on saavuttaa YK:n Agenda2030 -toimintaohjelman ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteet. Link

Elinkeinokalatalous

ELY-keskukset tarjoavat elinkeinokalatalouden toimijoille (kaupalliset kalastajat, vesiviljelijät, kalan jalostajat ja kalakauppiaat) rahoitusta ja korvauksia sekä lupia ja tietoa näistä osa-alueista. Rahoitusta voi hakea Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta käyttämällä Hyrrä-järjestelmää. Lupia elinkeinokalatalouden toimijat tarvitsevat mm. kaupallisen kalastuksen aloittamiseen, aluksen rekisteröintiin, kalastuskiintiöiden hankintaan, saalisseurantaan ja vesiviljelyrekisteriin ilmoittautumiseen.Link

De duurzame Blauwe Economie: disruptieve innovaties die de wereld zullen redden – Richard van Hooijdonk Blog

Het Blog geeft algemene informatie het belang van goed onderhoud en bescherming van de oceanen. Verder bespreekt het artikel belangrijke innovaties binnen de ‘BlueTech’ sector die een grote impact hebben op duurzame ontwikkelingen binnen de Blauwe Economie.Link

Suomen merialuesuunnittelu ja (tuuli)energia

Itämeren olosuhteet ovat otolliset tuulivoimalle, koska merialueet ovat matalia ja rannikko on lähellä. Merituulivoimalat perustetaan joko merenpohjaan tai tekosaarille. Suomessa on kaksi merituulivoimapuistoa, mutta käynnissä on useita hankkeita. Merituulivoiman rakentamista ja sijoittamista rajoittavat muut maankäyttömuodot, kuten puolustusvoimien alueet ja tarpeet, luontoarvojen turvaaminen sekä mahdolliset rakentamisesta ja toiminnasta seuraavat maisemahaitat. Tavoitteena on pyrkiä sijoittamaan voimalat keskitetysti, […]

Leader-rahoitusta paikalliseen kehittämiseen

Leader suomi: toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta. Suomessa on 52 Leader-ryhmää, jotka toimivat eri puolilla maata. Näiden lisäksi Ahvenanmaalla toimii oma Leader Åland. Ryhmät myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Tarkoituksena on hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja osaamista oman alueen parhaaksiLink

https://changemakers.ie/

ChangeMakers is all about global action at a local level. Funded by Irish Aid, Change Makers Donegal started in July 2012. A Global Citizenship Education programme for adults in Donegal, the ChangeMakers project is rooted in the principles of community development. Alongside IDP, there are four Project Partners; Donegal Education & Training Board, Self Help […]

https://www.nwrc.ac.uk/

North West Regional College has five main campuses located in Derry, Limavady and Strabane, and supports over 10,000 student enrolments each year. Learners attend from all parts of Northern Ireland and the Republic of Ireland, undertaking Full-Time or Part-Time study programmes in a range of vocational or non-vocational areas. It has 4 academic departments, each […]

https://www.atu.ie/about-atu/campus-locations/atu-donegal-letterkenny

Atlantic Technological University (ATU) is one of the largest multi-campus universities in Ireland, serving a diverse group of learners, staff, communities and organisations from our region and further afield. ATU have mass and academic depth to attract, educate, nurture and retain talent in the west, north-west and cross-border region. They offer relevant upskilling opportunities for […]

https://www.localenterprise.ie

Local Enterprise Offices [LEO’s]The Local Enterprise Offices are thel first-stop shop for seeking information and support on starting or growing a business in Ireland. Whether you are a new entrepreneur or an existing small business owner. The Local Enterprise Office provides advice, information and support to you in starting up or growing your business. With […]

https://www.etbi.ie

ETB- Education and Training Boards are the driving force of education and training in the local community across Ireland. They have a clear ambition for the ETB sector to lead in transforming the lives of people, communities and enterprises through education, training and youth workLink

https://www.skillnetireland.ie

Skillnet Ireland are the national business support agency of the Irish Government, they work with companies of all sizes to identify and develop the talent they need to succeed through a wide range of. sectoral and regional networks across the country.Link

https://bim.ie

BIM- Bord Iascaigh Mhara helps to develop the Irish Seafood Industry by providing technical expertise, business support, funding, training and promoting responsible environmental practice.Link

https://www.failteireland.ie

Failte Ireland The National Tourism Development Authority, Fáilte Ireland’s role is to support the long-term sustainable growth in the economic, social, cultural and environmental contribution of tourism to Ireland. In addition, Fáilte Ireland supports Business Tourism, managing the bidding for and securing of larger conferences, meetings and events to be hosted in Ireland. Fáilte Ireland […]

National Geographic: Que es la economía Azul y porque es tan importante.

La economía azul promueve el crecimiento económico desde un prisma en el que el propio motor del desarrollo se basa en la preservación de los ecosistemas marinos y la sostenibilidad medioambiental. Al igual nos habla de la reciprocidad entre la economia y la conservación, ya que qué sea el principal motor de la economía azul […]

Red Canaria de Emprendimiento Innovador en Economía Azul

Red Canaria de Emprendimiento Social en materia de Economía Azul, como oportunidad de networking y acceso a nuevas perspectivas y oportunidades de innovaciónLink

Crecimiento y Economía Azul

Página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Explica que es la economía azul, el crecimiento azul. Además te informa sobre sitios webs donde poder encontrar información acerca de la economía azul.Link

Boletines de Crecimiento azul

Página web del Ministeriio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Boletín que recoge la actualidad en crecimiento azul, las noticias nacionales e internacionales, las convocatorias de financiación de proyectos y otras secciones que permiten estar al día sobre el tema, especialmente dirigido a quienes trabajan en el sector pesquero, acuícola, o de transformación y comercialización de […]

Mapa ayudas Crecimiento azul

Página web del Ministeriio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Para estar al día de todas las convocatorias de ayudas para la financiación de proyectos relativos al crecimiento azul, tanto internacionales como nacionales y autonómicas, puede consultarse el mapa de financiación que ofrecemos en esta sección.Link

Que es la economía azul y como ayuda al planeta

Nos habla acerca de que es la economía azul y cuales son los principios en los que se basa.Link

Economía azul para un mundo más sostenible

Explica que es la economía azul pero más enfocado a la financiación. Que es el Plan de Ordenación del Espacio Maritimo (POEM) y los principales progamas de ayuda economica a la economía azul, como pueden ser el FEMP y el Programa Horizonte 2020.Link

Economía azul como oportunidad laboral

Expone como poder aprocvechar los espacios marinos como motores de innovación y crecimiento sostenible, y como utilizar la economía azul como oportunidad laboral.Link

Economía azul para lograr un planeta verde

Podcast de OpenMind BBVA. Desarrollan cuestiones como: ¿Qué retos medioambiantales enfrentan los océanos? ¿Qué oportunidades nos brindan a la hora del crecimiento económico?Link

¿Qué es la economía azul?

Video-presentación sobre el origen de la economía zaul. Video-presentación interesante ya que dura 1 minuto y nos hace una pequeña introducción y sintesis de los puntos más importantes.Link

Gunter Pauli – Economía azul en la práctica, casos concretos

Video que nos da un enfoque más practico de lo que representa la economía azul. Es muy interesante conocer no solo la parte teorica si también la exposicion de la práctica mediante casos reales, como nos explica Gunter Pauli.Link

Blauw toerisme | De Blauwe Cluster

De Blauwe Cluster is een organisatie die innovatieve projecten creëert die bijdragen aan innovatie binnen het domein van de Blauwe Economie met een focus op toerisme. De bron bespreek mogelijkheden voor nieuwe toeristische activiteiten die bijdragen aan de Blauwe Economie, waar maximale ecologische bescherming van de bestemmingen centraal staan.Link

Ayudas a la Innovación para pymes y autónomos – Cámara de España

La Cámara de Comercio de España ofrece diversas ayudas a la innovación y formación empresarial, con un amplio catalogo de ofertas disponibles en su web.Link

Extremadura Avante – Emprendimiento

Extremadura Avante tiene como misión la de acompañar e impulsar el desarrollo y crecimiento de empresas en la región. Para ello ofrece diversas ayudas y oportunidades de formación online, así como posibilidades de networking y facilitación de la innovación.Link

Clúster del Turismo de Extremadura

Clúster del Turismo de ExtremaduraLink

La economÍa azul ayudas disponibles | FI Group España

Recurso sobre ayudas disponibles para las PYMEs en materia de economía azul Link

De blauwe economie in Nederland (sdgnederland.nl)

Een informatief stuk over de implementatie van de Blauwe Economie met betrekken tot Nederland en haar kustgebied. Het geeft enkele voorbeelden van internationale samenwerkingen op gebied van de Blauwe Economie. Verder verwijst het stuk door naar een rapport over toekomstig internationaal samenwerkingsbeleid dat zich richt op duurzame ontwikkeling van de Blauwe Economie van de Noordzee.Link

een duurzame blauwe economie in de Europese Unie ontwikkelen (europa.eu)

Overzicht van Europese beleidsontwikkelingen binne het Kader van de Blauwe Economie. Het is een mededeling waarin ambities worden uitgesproken om de Kust- en Zeegebieden van Europa te waarborgen als onderdeel van de Green Deal, waarbij Europese fondsen ook in hun toekomstige investeringen indicatoren voor duurzaamheid en bevordering van de Blauwe Economie prioriteit zullen geven.Link

Blauwe economie in Nederland (bonaciklo.nl)

Het artikel geeft informatie over het ontstaan van The Blue City in Rotterdam, waar bedrijven in een centrale locatie werken aan initiatieven die bijdragen aan de Blauwe Economie. Het artikel hierbij voorbeelden van succesvolle initiatieven en beschrijft het verschil tussen de Blauwe Economie en de Groene Economie.Link

De ‘blauwe economie’ moet veel diverser worden – WUR

Het artikel van Wageningen University of Research bespreekt knelpunten in wereldwijde voedselvoorzieningen en de rol van visvangst in de wereldwijde voedselvoorziening. Het artikel bespreekt het dilemma tussen de groeiende wereldbevolking en de verdeling van visvangst en aquacultuur. Ook worden er knelpunten besproken voor duurzame ontwikkelingen in de visserij-sector, en eventuele oplossingen hiervoor.Link