Skip to main content

Sustainable Gateways


Introductie van Sustainable Gateways 

Het Sustainable Gateways-project ontwikkelde kleine boothavens in nationale parken en natuurreservaten in de Finse (4 havens) en Zweedse (3 havens) buitenste archipels. Het project hielp deze havens om duurzamere en aantrekkelijkere toegangspoorten voor watersporters te worden. Door reizigers naar deze goed onderhouden knooppunten van de archipel te leiden, wordt het gevoelige maritieme en kustmilieu op een effectievere manier behouden. Het project werd geleid door Metsähallitus Parks & Wildlife, Finland. De partners waren de Stockholm Archipel Foundation in Zweden en de Universiteit van Turku in Finland. 

Het project was gericht op ecologische duurzaamheid, klanttevredenheid, zakelijke kennis van de havenexploitant en meer regionaal natuurtoerisme. De investeringen waren gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid en veiligheid. Dit is gerealiseerd door het vergroten van de piercapaciteit en het verbeteren van de havenplanning. Bovendien werden milieubeschermingsapparatuur, zoals afvalwaterzuivering en afvalverwerkingsfaciliteiten, geüpdatet. Ook werden er nieuwe dienstvoorzieningen voor bezoekers gebouwd, zoals sauna’s en dienstgebouwen. Daarnaast richtten de Sustainable Gateways zich op het verbeteren van de managementvaardigheden van de havenexploitanten door hen bijvoorbeeld aan te moedigen nieuwe diensten aan te bieden in hun ondernemingen. Middelen om dit te bereiken waren gezamenlijke opleidingen, uitwisseling van ervaringen en havenspecifieke business development. Ook werd ingezet op gezamenlijke marketing om de zichtbaarheid van de netwerkhavens te vergroten. De havens die aan het project deelnamen waren in Finland het forteiland Katanpää in het Nationaal Park Botnische Zee, de gasthaven Bodö en het forteiland Örö in het Nationaal Park Archipel, en de gasthaven Jussarö in het Nationaal Park Ekenäs Archipel. In Zweden waren de betrokken havens de gasthavens Grinda, Utö en Nåttarö. 

Haalbare duurzaamheidstips voor jouw onderneming 

Het project leverde richtlijnen voor duurzame havenontwikkeling op, geschreven door Veijo Pönni, Universiteit van Turku. Sommige richtlijnen werken ook goed in andere soorten toeristische bedrijven. De volgende tips en nog veel meer worden beschreven in de publicatie. De link is te vinden aan het einde van dit gedeelte. 

Groene economie en financieel inzicht 

Volgens UNEP, het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, is een groene economie een economie die koolstofarm, efficiënt met hulpbronnen en sociaal inclusief is. Economische duurzaamheid gaat over het verbeteren van het menselijk welzijn en sociale rechtvaardigheid, terwijl tegelijkertijd de milieurisico’s en ecologische schaarste aanzienlijk worden verminderd. Tegenwoordig wordt erkend dat duurzame praktijken in een bedrijfsinitiatief verschillende kansen kunnen bieden, zoals beter risicobeheer, verhoogde efficiëntie door het verminderen van afval en gebruikte hulpbronnen, betere productdifferentiatie of een verbeterd merkimago. Het zal de moeite waard zijn om jouw werkwijzen onder de loep te nemen en misschien enkele, zo niet alle, voorbeelden te implementeren. 

De Sustainable Gateways benadrukken dat concurrentie meestal gunstig is voor de markten. In het geval van gasthavens in de buitenste archipel liggen de havens echter meestal ver uit elkaar, waardoor het prijsniveau vrij vast kan liggen. Dus in plaats van concurrentie kan het voordeliger zijn om samenwerking te zoeken met je collega-ondernemers om bezoekers aan te trekken. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid verbeteren 

We zijn het er allemaal over eens dat een sociaal duurzame samenleving een plek is waar iedereen eerlijk wordt behandeld, ieders deelname wordt gewaardeerd en het gemeenschapsgevoel wordt versterkt. Simpel gezegd, het gaat erom mensen op de eerste plaats te zetten. In een klein bedrijf met een afgelegen locatie is het belangrijk om zowel het aantal werknemers als de bedrijfsactiviteiten te optimaliseren, vooral wanneer er economische beperkingen zijn als gevolg van afgelegen ligging, seizoensinvloeden of gewoon het weer. Het is dus essentieel dat vakbekwaam personeel betrokken is bij het bedrijf en ook komend seizoen weer terug wil komen. Vergeet niet om voor het welzijn van de werknemers te zorgen, want het zal bovendien direct jouw klanttevredenheid weerspiegelen. 

Het is ook belangrijk om het bedrijf onderdeel van de gemeenschap te maken. Een manier om dit te verbeteren is door gebruik te maken van lokale leveranciers, lokaal personeel in te huren of jongeren banen aan te bieden. 

Marketing en duurzaamheidscommunicatie 

Het is de moeite waard om de tijd te nemen en jouw websites en sociale mediakanalen op een aansprekende manier op te bouwen met uitnodigende foto’s en interessante verhalen. Denk er in ieder geval aan om alle informatie te allen tijde up-to-date te houden. Sociale media werken wanneer ze actief worden gebruikt en verhalen hebben die jouw klanten interesseren. Nog beter werkt het als je blije bezoekers en contentmedewerkers hebt die graag iets over je bedrijf posten op hun social media kanalen. Het nieuws verspreidt zich snel, maar soms verspreidt slecht nieuws zich nog sneller. 

De reiziger van vandaag is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid in het toerisme en baseert zijn beslissingen eerder op het duurzaamheidsprofiel van jouw bedrijf. Het kan dus lonend zijn om duurzaamheidsdoelen en -praktijken openlijk te communiceren.

Gerelateerd aan onderwerpen

  • Groene werkwijzen voor jouw initiatief 
  • Financieel onderlegd 
  • Team management en medewerkers 
  • Digitale marketing en online aanwezigheid 

Linkjes & bronnen

Central Baltic Programme. 2020. Sustainable Gateways: Small ports – sustainable gateways to coastal national parks. Central Baltic Programme 2014–2020 project database. http://database.centralbaltic.eu/project/94

Metsähallitus. 2021. Sustainable Gateways. https://www.metsa.fi/en/project/sustainable-gateways-eng/

UNEP. Green economy. https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy

University of Turku. 2020. Guidelines for sustainable harbour development. Sustainable Gateways project. Interreg Central Baltic programme. https://www.utu.fi/sites/default/files/media/ARD/Ruokaketju%20ja%20kiertotalous/Guidelines%20for%20Sustainable%20Harbor%20Development_Final%20version_29092020.pdf Ministry of Social Affairs and Health of Finland. 2010. Socially sustainable Finland 2020. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74057/URN%3ANBN%3Afi-fe201504223802.pdf?sequence=1