Skip to main content

INLEIDING 

In deze Bite Size zullen we ingaan op enkele nuttige werkwijzen om jouw bedrijf of initiatief duurzamer en verantwoordelijker te maken. Deze werkwijzen kunnen zelfs voordelen opleveren voor bedrijven en hen tegelijkertijd sturen naar een duurzamere bedrijfsvoering. 

Als zodanig zal de onderstaande inhoud verschillende duurzame en verantwoordelijke werkwijzen voor micro- en kleine ondernemingen introduceren, zoals het beschrijven van maatregelen die moeten worden genomen om een duurzame en levensvatbare operatie te creëren of hoe circulariteit en duurzaamheidscommunicatie als activa kunnen worden gebruikt.  

De belangrijkste doelstellingen van deze Bite Size zijn: 

  • Meer leren over groene werkwijzen en hun betekenis bij het duurzamer en verantwoordelijker maken van de bedrijven in de blue economy. 
  • Introduceren van enkele nuttige werkwijzen voor micro- en kleine ondernemingen om hun positieve ontwikkeling te stimuleren. 
  • Voorbeelden geven van levensvatbare groene werkwijzen voor jou, jouw onderneming en personeel als stof tot nadenken.

THEORETISCHE INHOUD 

We willen allemaal een duurzame toekomst voor mensen en planeet. In de huidige situatie hebben vervuiling, overbevissing, algemene kustontwikkeling en klimaatverandering echter het levensonderhoud in de kustgebieden in gevaar gebracht en ook de maritieme biodiversiteit zelf in gevaar gebracht. 

Gelukkig heeft duurzaam denken het traditionele lineaire economische model overgenomen, d.w.z.  take-make-dispose, ook in het bedrijfsleven. Nu willen we het materiaalgebruik verminderen en verschillende materialen en producten hergebruiken en recyclen. In plaats van alleen aan economische winst te denken, stoppen mensen met het overwegen van alternatieven om duurzamer te worden in hun activiteiten. 

Het belangrijkste is dat mensen groen willen gaan!  

Verschillende groene concepten en werkwijzen hebben de afgelopen decennia aan belang gewonnen en raken nu vrijwel elk gebied van het leven. 

Mkb’s en ondernemers die actief zijn in de brede sector van de blue economy spelen een centrale rol bij het bevorderen van duurzame en verantwoorde werkwijzen in het maritieme en kustmilieu. Deze bedrijven zijn gerelateerd aan oceanen en waterbronnen en kunnen verschillende groene praktijken toepassen om hun impact op hun omgeving en gemeenschappen te beheersen. 

Hoe groen is mijn bedrijf? 

Je vraagt je misschien af hoe groen je bedrijf echt is. Je kunt erachter komen door een korte quiz te doen en deze vragen te beantwoorden: 

 1. Recyclet jouw bedrijf het gegenereerde afval? 
 2. Fiets jij of iemand van het personeel naar het werk? 
 3. Gebruik je wegwerpplastic binnen het bedrijf? 
 4. Ben je op zoek naar duurzame leveranciers? 
 5. Hoeveel papier gebruik je op kantoor? 

Als je een potentiële ondernemer bent, raden we je aan om deze vragen ook in gedachten te houden bij het plannen van jouw bedrijfsplan, met als doel positieve effecten in de gemeenschap te genereren via jouw nieuwe initiatief! 

Hoe dan ook, je kunt jouw score berekenen op How green is your business? 

Nu we dit hebben uitgezocht, is het een goed moment om wat achtergrondinformatie te krijgen over groene initiatieven in het algemeen. 

Levensvatbare groene werkwijzen voor jouw onderneming in de blue economy 

Om de duurzaamheid van jouw (toekomstige) bedrijf te vergroten, kan het de moeite waard zijn om dagelijkse werkwijzen, toeleveringsketens, transportmogelijkheden, lokale leveranciers en tradities, elektrische apparaten, enzovoort, zorgvuldig door te nemen om items en/of activiteiten te vinden die misschien anders, op een groenere manier kunnen worden gedaan. Wie weet, zijn er misschien zelfs besparingen te vinden. 

Ook moet je in gedachten houden dat klanten steeds meer verantwoordelijk bewust zijn, vooral de Millennials. Met andere woorden, moeite doen om jouw bedrijf te verduurzamen, zal waarschijnlijk meer klanten opleveren. Met name als je je nieuwe imago als duurzame onderneming communiceert in je marketing, bij voorkeur in de vorm van digitale marketing via je beschikbare social media kanalen. Je kunt beginnen met het beoordelen van je duurzaamheidscommunicatie met de tool van de Hogeschool van Lapland. Klik op de volgende link: Self-assessment tool for digital sustainability communication en ontdek jouw huidige status. 

Als je eigenaar bent van een MKB in een kustgemeente, vergeet dan niet om jouw werknemers te trainen om verantwoordelijk te handelen! 

Desalniettemin, of je nu een bedrijfseigenaar, een professional die actief is in toerisme of een potentiële ondernemer bent, je kunt een reeks acties ondernemen om milieuvriendelijker te zijn. 

 1. Verminder het energieverbruik bijvoorbeeld door energiezuinige lampen te installeren of te upgraden naar energiezuinige apparaten. Je kunt ook beginnen met het gebruik van, hernieuwbare energiebronnen, als je dit niet al doet. 
 2. Verminder het waterverbruik bijvoorbeeld door toiletten en douchekoppen met een laag debiet te installeren. Het gebruik van waterefficiënte apparaten en het implementeren van waterbesparende maatregelen zijn ook goede ideeën. In afgelegen archipelgebieden kan er schaarste aan zoet water zijn en sommige bedrijven hebben zelfs hun eigen waterzuiveringsinstallaties. Bovendien kun je regenwater opvangen voor het water geven van de planten in jouw pand. 
 3. Verminder en sorteer afval. Veel gemeenten doen aan recycling en afvalsortering. Een manier om afval te verminderen en er zelfs van te profiteren, is door het biologisch afbreekbare afval te composteren of bakolie te recyclen voor het maken van biobrandstof. Je kunt ook wat meer moeite doen om je menu’s te plannen en boodschappen te doen. Bovendien is het zeer effectief gebleken om de geserveerde porties voedsel te controleren en hoe het voedsel wordt weergegeven. Je kunt ook overwegen om ongebruikt voedsel te doneren aan lokale goede doelen.  
 4. Implementeer duurzame voedselwerkwijzen in jouw bedrijf. Vergeet niet om lokale, seizoensgebonden en biologische producten te kopen. Dit vermindert voedselkilometers en komt jouw gemeenschap ten goede. Zo kun  je ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid vergroten. 
 5. Gebruik duurzame materialen in jouw bedrijf, zoals gerecycled glas en duurzaam hout, wat beide milieuvriendelijk is. 
 6. Gebruik niet-giftige en biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen en verminder het gebruik van papieren handdoeken en andere wegwerpreinigingsmaterialen. 
 7. Moedig jouw personeel, klanten en bezoekers (jouw ecosysteem!) aan om duurzaam vervoer te gebruiken door het openbaar vervoer te promoten, fietsverhuurdiensten aan te bieden of oplaadstations voor elektrische voertuigen aan te bieden. 

Je kunt meer lezen over afvalbeheer en circulaire benaderingen door een kijkje te nemen in de “Afvalbeheer & Circulariteit” Bite Size, van dit kennisgebied “Groene Aanpak”. Ga ervoor!


SECTOR INFO

Tourisme & Horeca

Toeristen bezoeken een bestemming of toeristische onderneming vanwege de aantrekkelijkheid. Het kan de omgeving in het algemeen zijn, de natuur, een cultureel erfgoed, vrijetijdsbesteding, een gezellig klein hotel, gemakkelijk te bereiken met de fiets, of een authentieke ervaring die hem/haar aanspreekt. Het is dus van het grootste belang dat deze zeldzame bestemmingen aantrekkelijk blijven. 

Er zijn meerdere manieren waarop een toeristische onderneming groene ideeën in haar werkwijzen kan implementeren. Zeer waarschijnlijk implementeert elke ondernemer duurzaamheid al tot op zekere hoogte. Bekijk deze video voor meer informatie over hoe je groen kunt worden in de sector: Green Travel and Sustainable Travel Practices aangeboden door AltexSoft. 

Vrije Tijd & Sport

In een vrijetijds- of sportbedrijf bijvoorbeeld zijn het verminderen van het waterverbruik, het verminderen van de afvalproductie en recycling zeer relevant. 

Vrijetijdsactiviteiten omvatten vaak het buiten zijn in het wild wanneer het van het grootste belang is om broedende of nestelende dieren niet te verstoren. Vergeet ook niet om voedsel te vermijden dat individueel in plastic is verpakt.

Energie

Groene werkwijzen in de energiesector verwijzen naar methoden en technologieën die prioriteit geven aan ecologische duurzaamheid en het verminderen van de negatieve impact van energieproductie en -verbruik. De hernieuwbare energiebronnen omvatten zon, wind, oceaan, geothermische energie, bio-energie en waterkracht. Veel van deze groene energievormen kunnen worden geproduceerd in de blue economy bedrijven in maritieme en kustgebieden. 

Door groene werkwijzen toe te passen, kan de energiesector een belangrijke speler zijn bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het beperken van de klimaatverandering. Op die manier kan het een duurzame manier bieden om aan de groeiende energievraag te voldoen. 

Bovendien kun je in de energiesector ook profiteren van enkele van de groene werkwijzen die worden vermeld onder Toerisme en gastvrijheid.

Visserij

De visserijsector verwijst naar de daadwerkelijke visserij en ook naar het kweken, verwerken, conserveren en verkopen van vis en visproducten. Zoals we allemaal weten, zijn er een aantal problemen met betrekking tot de visserijsector, zoals overbevissing, habitatschade en bijvangst. Echter, door groene werkwijzen in het visserijbedrijf te implementeren, kun je de meren, rivieren en oceanen helpen beschermen en het welzijn van kustgebieden en gemeenschappen ook in de toekomst verbeteren. 

Visserijbedrijven hebben verschillende manieren om de sector te verduurzamen. In de eerste plaats moeten de visserijpraktijken verantwoord zijn. Je kunt overbevissing voorkomen en vistuig gebruiken dat schade aan de oceaanbodem en ander zeeleven minimaliseert. Als het om aquacultuur gaat, kun je de nieuwste technologie in de visvoeding gebruiken om het bederf te minimaliseren. Een andere manier om de duurzaamheid van jouw bedrijf te vergroten, is door voer te gebruiken dat is gevangen uit lokale wateren. Dit verhoogt de nutriëntencirculatie in de zee. Vooral belangrijk is om te proberen het gebruik van antibiotica en schadelijke chemicaliën in jouw viskwekerij te vermijden.

Transport & Havenactiviteiten

Transport en havens spelen een sleutelrol in de blue economy, aangezien het grootste deel van de wereldhandel wordt uitgevoerd met behulp van schepen. Havens daarentegen zijn de toegangspoorten die land en zee met elkaar verbinden, waardoor mensen en goederen zich verplaatsen. Havens fungeren als hubs voor blauwe groei en innovatie. Ze bieden ook een platform waar nieuwe technologieën en duurzame werkwijzen kunnen worden ontwikkeld. 

In de transportsector kun je verduurzamen, bijvoorbeeld door emissiearme schepen of schepen op biogas te gebruiken, de meest efficiënte vervoerswijze te kiezen en de kustvaart te bevorderen om de koolstofvoetafdruk te verkleinen. Havens kunnen daarentegen hun impact op het milieu verminderen door duurzame praktijken te verbeteren, zoals energiezuinige verlichting, zonnepanelen of oplaadpunten voor elektrische voertuigen


VOORBEELDEN & CASE STUDIES 

   • Reducing food waste to increase sustainability in tourism 
   • Principles of sustainable tourism for national parks and protected areas 
   • A certified sustainable tourism resort Kasnäs 
   • Responsible sea kayaking 
   • Hotel Kakola – Designed on sustainable basis 
   • Certifications and labels for sustainability 
   • Recycle your cooking oil 
   • BlueSpring 
   • Port4Innovation1 Corrosion Tool 
   •  Zero Emission Services 
   • PERISCOPE 
   • The Great Bubble Barrier 
   • Holwerd aan Zee 
   • A North Sea Perspective on Shipping, Energy and
   • Environmental Aspects in Maritime Spatial Planning (NorthSEE) 
   • JOMOPANS 
   • Cornelis Vrolijk 
   • Boskalis 
   • Offshore Solar with Oceans of Energy 
   • Mar Interior: un océano de oportunidades en el corazón de Galicia 
   • Garganta de los Infiernos: actividades en la naturaleza 
   • EnvironSmart Navigation Natura 
   • BLUENET
   • Yachting Malta 
   • AX HOTELS 
   • Hellenic Marine Technology Society 
   • Blue Growth 
   • EPE S.A.

          AANVULLENDE BRONNEN 

          Video’s 

          Games & interactive websites 

          Websites