Skip to main content

INLEIDING

Circulariteit is een model voor het ontwerpen, produceren, consumeren en verwijderen van producten en diensten op een manier die de productie van afval minimaliseert en het gebruik van hulpbronnen maximaliseert. Het traditionele lineaire economische model, d.w.z. take-make-dispose, is veranderd in een model, dat materiaalgebruik vermindert en materialen en producten hergebruikt en recyclet. Dit proces besteedt speciale aandacht aan het verminderen van afval, aan het minimaliseren van milieueffecten bij het produceren en gebruiken van goederen en diensten, en aan het vinden van een manier om economische groei los te koppelen van het gebruik van hulpbronnen. 

Circulariteit brengt een nieuwe manier van handelen voor degenen die actief zijn in de blue economy, die de sectoren ervan op grote schaal omvat: visserij, aquacultuur, hernieuwbare energie, zee- en kusttoerisme, zeevervoer en biotechnologie. Circulariteit is een sleutelbegrip als het gaat om duurzaamheid op deze gebieden, en daarom staan mkb’ers en ondernemers in kustgemeenschappen centraal bij het verduurzamen van zee- en kustgebieden. 

Daarom is het doel van dit deel van het trainingsmateriaal om te illustreren wat afvalbeheer en circulariteit zijn en hoe een onderneming in de blue economy hiervan kan profiteren. We zullen voorbeelden geven van verschillende werkwijzen, waarvan sommige zelfs economisch vruchtbaar kunnen blijken te zijn. We zullen bijvoorbeeld onderzoeken hoe voedselverspilling wordt verminderd, afvalbeheer en hoe je geld kan verdienen aan jouw afval. 

De belangrijkste doelstellingen van deze BIte Size zijn: 

 • Ontdekken wat circulaire economie is en welke potentiële kansen het biedt voor jouw (toekomstige) initiatief 
 • Ontdekken wat afvalbeheer is en welke potentiële kansen het biedt voor jouw (toekomstige) initiatief 
 • Ontdekken van mogelijke strategieën die je kunt toepassen op producten/diensten in de belangrijkste doelsectoren van Blue-C 

THEORETISCHE INHOUD

Circulaire economie en afvalbeheer 

Vandaag de dag, en al decennialang, is ons economisch model vooral gebaseerd op de winning van natuurlijke hulpbronnen. Helaas, wanneer het gaat om tastbare producten, zijn de geproduceerde outputs slechts een korte periode in gebruik voordat ze worden weggegooid. In dit opzicht schatten studies dat ongeveer 80% – 99% van de producten binnen zes maanden na productie zal worden weggegooid, en vanwege de steeds groeiende toename van de consumptie wereldwijd, verbruikt ons huidige economische model natuurlijke hulpbronnen sneller dan ze worden geregenereerd. 

Dit model betekent ook dat we enorme hoeveelheden afval en vervuiling produceren, die het welzijn van onze planeet en het leven erop beïnvloeden. 

Aan de andere kant is de circulaire economie een kader dat mondiale uitdagingen aanpakt, zoals biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, vervuiling en afval. Het wordt gedreven door drie richtlijnen: elimineer afval en vervuiling, circuleer producten en materialen en regenereer de natuur (bron: Ellen MacArthur Foundation). 

De continue stroom van materialen in een circulaire economie wordt geïllustreerd door het vlinderdiagram Circulaire economie (hieronder), gemaakt door de Ellen MacArthur Stichting. Het presenteert  de technische cyclus die beschrijft hoe producten en materialen in omloop worden gehouden, en de  biologische cyclus die beschrijft hoe de voedingsstoffen uit biologisch afbreekbare materialen worden teruggegeven aan de aarde.  

Er is geen circulaire economie zonder een circulair afvalbeheersysteem. 

Een afvalbeheersysteem verwijst naar verschillende regelingen en diensten voor het beheer en de verwijdering van het geproduceerde afval. Het is een proces dat wordt gebruikt om afval te verwijderen en afval te verminderen, te hergebruiken en te voorkomen. 

Een circulair afvalbeheersysteem besteedt bijzondere aandacht aan het verminderen van afval, aan het minimaliseren van milieueffecten bij de productie en het gebruik van goederen en diensten, en aan het loskoppelen van economische groei en het gebruik van hulpbronnen. Het geeft prioriteit aan het gebruik van hernieuwbare en duurzaam geproduceerde materialen en het hergebruik ervan, bijvoorbeeld door compostering of recycling. Er is dus veel dat zelfs een klein bedrijf op dit gebied kan doen. 

Kun je 4 of 5 ideeën bedenken om jouw afval op een efficiëntere en milieuverantwoorde manier te beheren? Probeer het in 3 minuten te doen en denk dan na over hoeveel ideeën je in zo’n korte tijd hebt kunnen bedenken. 

Afvalbeheer en circulariteit gaan echter niet alleen over de levenscyclus van tastbare producten, maar ook over diensten. De dienstensector kan ook bijdragen aan de werkwijzen van de circulaire economie en deze toepassen. Het kan een aantal gespecialiseerde diensten aanbieden, innovatie bevorderen of verschillende duurzame manieren van zakendoen ondersteunen. 

Door een actieve rol te spelen als lid van jouw gemeenschap, kun je een aanzienlijke impact hebben op het milieu en bijdragen aan de productie van afval. En het zal de moeite waard blijken te zijn om wat moeite te doen om verspilling in jouw professionele prestaties te verminderen! 

Belangrijke factoren voor de transformatie die in een bedrijf moet plaatsvinden, zijn bijvoorbeeld: 

 • educatie en bewustmaking;  
 • het bestuderen van goede voorbeelden van succesvolle ondernemingen om inspiratie uit te halen; of 
 • projecten die profiteren van circulariteit in hun werking.  

Tips om afvalbeheer te verbeteren 

We hebben enkele tips voor jou verzameld om de duurzaamheid van jouw bedrijf/werkplek met betrekking tot afval en afvalproductie te vergroten: 

 1. De belangrijkste termen zijn verminderen, hergebruiken en recyclen. Je kunt ook jouw klanten, gasten en andere relevante belanghebbenden in jouw ecosysteem aanmoedigen om hun afval te verminderen door herbruikbare zakken, waterflessen en voedselcontainers aan te bieden. Geef klanten recyclingbakken en leer hen hoe ze hun afval op de juiste manier kunnen scheiden en afvoeren. 
 1. Zoek uit of jouw gemeente of collega-ondernemers een deel van het afval kunnen gebruiken als grondstof voor een ander product. Zeer eenvoudig materiaal, zoals gebruikte melkpakken, bakolie of plastic containers, kan worden verwerkt en gebruikt als grondstof voor nieuwe doeleinden. Melkpakken kunnen bijvoorbeeld worden hergebruikt voor golfkarton, enveloppen of gelamineerd papier. Frituurolie daarentegen kan worden verwerkt tot biobrandstof. 

Mobiliseer jouw ecosysteem om een positieve impact in de gemeenschap te creëren en ga voor circulaire benaderingen met het potentieel om win-win-oplossingen te genereren! 

Als je bereid bent om samen met anderen een circulaire oplossing voor jouw (toekomstige) professionele activiteit te implementeren, overweeg dan om de inhoud te bekijken die beschikbaar is in het kennisgebied “Jouw ecosysteem” om te leren hoe je dat kunt doen. 

 1. Promoot duurzame werkwijzen in jouw bedrijf en pas duurzame praktijken toe, zoals het minimaliseren van waterverbruik en het verminderen van plastic afval. Meer over groene werkwijzen is te vinden in de Bite Size “Groene werkwijzen voor jouw initiatief”. 
 1. Word een leider van verandering en leer je ecosysteem. Instrueer klanten, medewerkers,  belanghebbenden, enz., om het belang van het verminderen van afval en de impact van afval op het milieu te zien.  
 1. Implementeer afvalverminderingsbeleid in jouw (toekomstige) onderneming en communiceer dit naar personeel en klanten. Ze kunnen werkwijzen omvatten, zoals het verbieden van kunststoffen voor eenmalig gebruik, het composteren van voedselafval en het verminderen van verpakkingen. 

Door deze werkwijzen toe te passen – of andere oplossingen die passen bij de behoeften van jouw werk – kun je de hoeveelheid afval die door jouw bedrijf wordt gegenereerd verminderen en het milieu behouden waar toekomstige generaties van kunnen genieten.  

Geld verdienen met jouw afval  

Sommige van de afvalbeheerpraktijken kunnen een bedrijf inkomsten opleveren. Een circulair systeem kan voordelen opleveren door nieuwe inkomstenstromen te genereren en de kosten in verband met afvalbeheer te verlagen. Door ingekochte materialen in gebruik te houden, kunnen bedrijven daarom de behoefte aan grondstoffen verminderen, geld besparen op verwijderingskosten en inkomsten genereren door de verkoop van gerecyclede materialen.  

Over het algemeen kan het geld verdienen aan afval helpen de milieueffecten van afvalverwijdering te verminderen en tegelijkertijd economische kansen te creëren. 

De volgende video Value of waste wijst op kansen op het gebied van afvalbeheer. 

Als je geïnteresseerd bent, kun je de website bezoeken Good news from Finland om te lezen over Finse succesverhalen over circulariteit. Laat je inspireren! 

Het Engelse gezegde “One man’s trash is another man’s treasure” kan binnenkort meer waar zijn dan verwacht. Het bedrijf Plastic Bank heeft zichzelf een einddoel gesteld om geld te verdienen met afval in die mate dat het een wereldwijd erkende en verhandelde valuta voor de planeet zal zijn. Denk daar eens over na! 

Je kunt meer van dit streven lezen door op de UNEP-link te klikken in de Aanvullende bronnen. 

Circulariteit en duurzame dienstverlening 

Zoals hierboven uitgelegd, gaat circulariteit niet alleen over de levenscyclus van producten, maar ook over diensten. De dienstensector kan bijdragen aan de ontwikkeling en het gebruik van werkwijzen in de circulaire economie. 

Je bent waarschijnlijk al een gebruiker of zelfs leverancier van enkele van de diensten die duurzaamheid in jouw bedrijf en gemeenschap ondersteunen. In het Europa van vandaag zijn de meesten van ons bekend met bijvoorbeeld afvalbeheer en recyclingdiensten, d.w.z. het inzamelen, sorteren en recyclen van afval. 

Circulariteit kan worden geïmplementeerd in verschillende dienstenactiviteiten, zoals in milieuvriendelijke accommodatie, ecologisch ontwerp, levenscyclusevaluaties, onderzoek en ontwikkeling in de sectoren van de blue economy of in de financiële en investeringssector. 

De Deense State of Green heeft voorbeelden verzameld uit verschillende levensvelden om te laten zien wat circulariteit in de praktijk kan zijn. De lijst kan ondernemers wat stof tot nadenken geven bij het nemen van beslissingen over de duurzamere toekomst van jouw (toekomstige) kleine bedrijf binnen de blue economy. 

Het laat bijvoorbeeld zien hoe je een kinderdagverblijf duurzaam kunt bouwen, zodat het het Nordic Swan EcoLabel heeft gekregen.


Tourisme & Horeca

De toeristische sector wordt beschouwd als zeer hulpbronnenverslindend, maar dit beeld is aan het veranderen. Het is een feit dat toerisme grote milieueffecten heeft en een druk legt op lokale hulpbronnen en mensen. Aan de andere kant is het toerisme sterk afhankelijk van de aantrekkelijkheid van de bestemming en de culturele en natuurlijke omgeving. Daarom is het inderdaad positief dat de momenteel versterkende benadering van toerisme reizen en toerisme beschouwt als factoren die duurzame ontwikkeling mogelijk maken.  

De circulaire economie geeft een kans om een positieve voetafdruk achter te laten. 

Veel bedrijven binnen het toerisme serveren bijvoorbeeld voedsel voor bezoekers, waardoor verschillende soorten biologisch afbreekbaar afval ontstaan, zoals gebruikt frituurvet. Deze olie is mogelijk om te recyclen en verwerkt te worden tot biobrandstof. Dit, evenals andere vormen van recycling, besparen geld met betrekking tot afvalinzameling. Heel vaak is recycling gratis. 

Bekijk de casestudy  over Voedselverspilling verminderen om duurzaamheid in het toerisme te vergroten of het voorbeeld over Recyclen van frituurvet voor enkele tastbare voorbeelden die in jouw bedrijf kunnen worden gerealiseerd. 

Transport & Havenactiviteiten

Circulariteit en efficiënt afvalbeheer helpen de sector om de gevolgen ervan te beperken en duurzame ontwikkeling te bevorderen.  

In deze sectoren is de circulaire economie gericht op het minimaliseren van afvalproductie en het maximaliseren van hulpbronnenefficiëntie. In de praktijk betekent dit het verminderen van het verbruik van niet-hernieuwbare bronnen, het optimaliseren van de logistiek en het verlengen van de levenscyclus van producten. 

Het is ook belangrijk om energie-efficiëntie toe te passen en emissies te verminderen.

Energie

Circulariteit in de energiesector betekent het creëren van een gesloten kringloopsysteem waarbij afval tot een minimum wordt beperkt, het gebruik van hulpbronnen wordt geoptimaliseerd en het gebruik van maritieme en kustbronnen voor energieproductie op een duurzaam niveau plaatsvindt. 

De blue economy omvat hernieuwbare energiesectoren zoals offshore windparken, getijdenenergie en golfenergie. Deze bedrijven kunnen circulaire principes toepassen door rekening te houden met de levenscyclus van energie-infrastructuur, recyclingprogramma’s voor ontmantelde apparatuur te implementeren en innovatieve manieren te verkennen om componenten te herbestemmen of te hergebruiken. 

Visserij

Een goed voorbeeld van circulariteit en hoe je geld kan verdienen aan afval, komt van een visserijplant. De exploitatie van visserij-installaties produceert restwarmte, die bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor verwarming in verschillende toeristische resorts. 

Een ander goed voorbeeld van een innovatieve onderneming die economische waarde creëert uit duurzame maritieme activiteiten is het AgriSea project. Het gebruikt zeewier om macro-algenconcentraten en bioactieve extracties te produceren waarvan wordt erkend dat ze hoogwaardige voeding toevoegen voor de gezondheid van planten, bodems, dieren en mensen. Bekijk de video om te zien hoe dit succesverhaal tot stand is gekomen: Agrisea blue economy video v2

Ondersteunende Dienstverlening

De circulaire economie biedt ook kansen voor verschillende ondersteunende diensten. Zo bevindt de financiële sector zich in een goede positie om klimaatverbintenissen en andere ESG-doelstellingen te bevorderen (E komt voort uit ‘environmental responsibility’-milieuverantwoordelijkheid, S uit ‘social responsibility’-maatschappelijke verantwoordelijkheid en G uit corporate governance). Studies tonen aan dat strategieën voor de circulaire economie, wanneer ze in een bedrijf worden toegepast, bijvoorbeeld het investeringsrisico kunnen verminderen en de veerkracht kunnen vergroten. 

Deze korte video laat zien hoe BlackRock, ’s werelds grootste investeerder de kansen in de circulaire economie ziet: https://youtu.be/u7GvAptjV2 

Als je geïnteresseerd bent in het verbeteren van de blue economy en circulariteit in jouw kust- of eilandregio, bestaan er financieringsinstrumenten! De Wereldbank heeft bijvoorbeeld een Blue Economy Program en PROBLUE voor het ondersteunen van duurzame ontwikkeling in gezonde oceanen. Bekijk de korte video over het programma: https://youtu.be/E5iIRDjjI-E


VOORBEELDEN & CASE STUDIES 

 • Sustainable Travel Finland 
 • Reducing food waste to increase sustainability in tourism 
 • Reducing food waste to increase sustainability in tourism
 • A certified sustainable tourism resort Kasnäs 
 • Recycle your cooking oil 

  AANVULLENDE BRONNEN 

  Video’s 

  Games 

  Linkjes  

  Publications