Skip to main content

Het team

Inishowen Development Partnership

Inishowen Development Partnership (IDP) is een van de 49 lokale ontwikkelingsbedrijven in de Republiek Ierland. Het is een door de overheid gefinancierd bedrijf zonder winstoogmerk met een liefdadigheidsstatus en beperkte garantie. IDP werkt nauw samen met een breed scala aan gemeenschaps-, zakelijke, publieke, wettelijke en vrijwillige partners. IDP heeft al meer dan 25 jaar met succes programma’s en initiatieven voor plattelandsontwikkeling en sociale inclusie uitgevoerd namens de Europese Unie en de Ierse regering, en speelt een cruciale rol in de bestrijding van sociale uitsluiting, armoede en werkloosheid, zowel via het scala aan programma’s dat momenteel wordt uitgevoerd als via de makelaars- en agentuurrol die op lokaal niveau wordt vervuld.  

Onze visie is om een innovatieve gemeenschapsleider voor Inishowen te zijn, de mensen kracht bij te zetten, onze plek te promoten en te pleiten voor vooruitgang. Dit wordt bereikt door het bevorderen van door de gemeenschap geleide, duurzame lokale ontwikkeling, gebaseerd op de waarden integriteit, verbondenheid, innovatie en inclusiviteit.

Website: www.inishowen.ie 
Email: enquiries@inishowen.ie 
Facebook: https://www.facebook.com/InishowenDevelopmentPartnership
Instagram: @inishdevelopmentpartnership  https://www.instagram.com/inishdevelopmentpartnership/
Twitter: @IDPInishowenDev 
https://twitter.com/idpinishowendev  
Linkedin: inishowen-development-partnership 
https://www.linkedin.com/company/inishowen-development-partnership    

 

IDEC

IDEC is een trainingsadviesbureau gevestigd in Piraeus, Griekenland. De aangeboden diensten variëren van training, managementadvies, kwaliteitsborging, evaluatie en ontwikkeling van ICT-oplossingen voor de private en publieke sector.

IDEC is een geaccrediteerd centrum voor levenslang leren en organiseert bijscholingen voor leraren en opleiders, studiebezoeken en informele leeractiviteiten voor studenten in het initiële onderwijs en opleiding en verzorgt trainingen en stages voor studenten in de beroepsopleiding en mensen in de arbeidsmarkt.

IDEC heeft een jarenlange ervaring met Europese projecten, waarbij het al zo’n 30 jaar betrokken is. We hebben onder verschillende programma’s en aan verschillende beleidsmaatregelen gewerkt, vooral op het gebied van onderwijs en kwaliteit: EQF, ECVET, Europass, EQAVET, validatie van niet-formeel en informeel leren, en aan nationale hervormingen van onderwijs- en opleidingssystemen.

Website: https://idec.gr/
https://trainingcentre.gr
Facebook: https://www.facebook.com/IDEC.SA
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/idecsa/mycompany/

eurodimensions

Eurodimensions zet zich in voor de bevordering van het onderwijs door de verkenning van Europese initiatieven voor een leven lang leren en hun positieve impact op opleidings- en onderwijstrajecten. We beschikken over diepgaande kennis op gebieden als ondernemerschap, kleine en middelgrote ondernemingen (MKB), kwaliteitsmanagement en het ontwerp van trainingsmateriaal. We hebben een sterk samenwerkingsnetwerk opgebouwd met verschillende achtergronden, waaronder Europese universiteiten, kamers van koophandel, NGO’s en incubators. We nemen actief deel aan verschillende Erasmus-voorstellen, waarmee we onze toewijding aan het bevorderen van uitmuntend onderwijs verder aantonen.

Website: http://www.eurodimensions.com/

business development friesland

Business Development Friesland (BDF) uit Nederland ontwikkelt, ontwerpt en verzorgt praktijkonderwijs om mensen en organisaties te helpen groeien. Wij nemen daartoe eigen initiatief en worden regelmatig gevraagd door bedrijven, scholen, universiteiten of overheden om hen daarbij te ondersteunen. BDF vormt de schakel tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid en ondersteunt organisaties bij het realiseren van hun economische, internationale en sociale ambities.

BDF is betrokken geweest bij de ontwikkeling van een verscheidenheid aan innovatieve trainingen en is sinds de recente ontwikkeling op het gebied van onderwijs op afstand een expert geworden in het toepassen van digitale methoden en benaderingen in nieuwe en bestaande bedrijfsmodellen. BDF is bijvoorbeeld betrokken bij Europese projecten die micro-ondernemers in de detailhandel, het toerisme en de horeca willen helpen hun concurrentievermogen te vergroten door de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden te ondersteunen, en werkt momenteel aan verschillende opleidingsmogelijkheden voor gevestigde detailhandelaren. Bovendien heeft BDF trainingen gegeven aan jongeren om een carrièrepad in ondernemerschap te verkennen, maar BDF heeft ook ervaring met het raadplegen van bestaande bedrijven om hun bedrijfsmodel te verbeteren, aangepast aan de huidige trends van digitalisering en duurzaamheid.

Website: www.bdfriesland.nl 
Email: info@bdfriesland.nl 
Facebook: https://www.facebook.com/BDFLeeuwarden
Twitter: @BDFriesland 
https://twitter.com/bdfriesland
Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/bdfriesland/

 

eolas

EOLAS S.L. biedt diensten en ondersteuning aan ondernemingen, organisaties en entiteiten op 3 hoofdgebieden, voor een breed scala aan eisen en behoeften, van ondersteuning voor projecten, bedrijfsontwikkeling en advies tot innovatie.

BEDRIJFSONTWIKKELING & CONSULTANCY: Als gevolg van ervaring in bedrijfsontwikkeling en een trackrecord als exploitatiedeskundige, bieden wij een breed scala aan diensten en ondersteuning, in alle fasen van de oprichting, ontwikkeling en groei van bedrijven. Niet alleen voor gevestigde bedrijven, maar ook voor start-ups, sociale ondernemingen en non-profit organisaties (bijvoorbeeld NGO’s), en voor de traditionele, digitale en circulaire/collaboratieve economie. We passen innovatieve benaderingen en methoden toe, zoals storytelling, co-creatie en creativiteitstechnieken.

INNOVATIE: Dankzij een bewezen track record als innovatie- en kwaliteitsmanager en reviewer van innovatieve (EU-gefinancierde) projecten, bevinden wij ons in een ideale positie om je te ondersteunen bij het bedenken, ontwerpen en implementeren van innovatieprocessen in alle soorten organisaties en in verschillende contexten, zoals: Sociale innovatie; Onderwijsinnovatie; Product- en dienstinnovatie; Collaboratieve innovatie en training voor innovatie. Co-creatie, creativiteitstechnieken, narratieve technieken en kennisgeneratie en -management zijn slechts enkele van de methoden die we toepassen in ons doel om jou innovatiever te maken en een hogere en langdurigere impact te bereiken.

PROJECTEN/ONDERSTEUNING: Op basis van onze jarenlange en uitgebreide ervaring in projecten bieden wij diensten en ondersteuning aan alle ondernemingen, organisaties en entiteiten met eisen op het gebied van ontwerp en beheer van projecten. De diensten variëren van het definiëren van strategieën om financiering en subsidies te verkrijgen (internationaal, Europees, nationaal en regionaal), de begeleiding van het hele proces, de conceptuele en ontwerpfase tot aan het beheer en de afsluiting van het project. Specifieke aandacht gaat uit naar Projectmanagement, Innovatiemanagement, Exploitatie, Impactevaluatie, Risicomanagement, Kwaliteitsmanagement en Disseminatie.

FACEBOOK:
• EOLAS Manon van Leeuwen
https://www.facebook.com/eolas.manon
• EOLAS Paula Matías
https://www.facebook.com/eolaspaula.matias/
• EOLAS’s page (@eolaseurope)
https://www.facebook.com/EOLASEurope
INSTAGRAM
@eolaseurope
https://www.instagram.com/eolaseurope

University of Turku

De Universiteit van Turku is een multidisciplinaire, internationale onderzoeksuniversiteit met 20.000 studenten en 3.400 medewerkers. Het Centrum voor Maritieme Studies (CMS) maakt deel uit van het Brahea Centrum, een van de vijf onafhankelijke eenheden van de Universiteit van Turku.

Het CMS verbetert het maatschappelijke effect van onderzoeksresultaten, de realisatie van het principe van levenslang leren en de interactie van de universiteit met haar operationele omgeving. Het is gespecialiseerd in maritieme en logistieke onderzoeks- en onderwijsprojecten en -diensten, waaronder kwesties die verband houden met kust- en maritiem toerisme, en eLearning. Het leidt en neemt deel aan diverse internationale ontwikkelings-, onderwijs- en onderzoeksprojecten, die bijvoorbeeld gericht zijn op blauwe groei, slimme en groene transportoplossingen, maritieme veiligheidsaspecten en transparante, uniforme kwaliteit van maritiem beroepsonderwijs en -opleiding die voldoet aan de eisen van behoeften van de industrie. Het CMS leidt en draagt actief bij aan de thematische entiteit Zee- en Maritieme Studies, een van de strategische entiteiten van de Universiteit van Turku

Het Centrum voor Maritieme Studies beschikt over een groot netwerk op het gebied van kust- en maritieme zaken. Het heeft kantoren aan de zuidwestkust van Finland, in het hart van de maritieme steden Turku, Rauma en Pori, direct naast de uitzonderlijke archipel en de Botnische Zee.

Website: https://utu.fi/cms
Email: mkk-info@utu.fi
Facebook: @UniTurkuMKK 
https://www.facebook.com/UniTurkuMKK 
Twitter: @UniTurkuMKK  
https://twitter.com/uniturkumkk
Linkedin: @UniTurkuMKK 
https://www.linkedin.com/company/uniturkumkk/

turku university of applied sciences

Turku University of Applied Sciences (Turku UAS) is een hogeschool in Turku – Finland waar 13.000 experts, onderzoekers, studenten, docenten en onderwijsprofessionals rondlopen. Wij creëren oplossingen voor een betere toekomst – zowel regionaal als mondiaal.
Onze afgestudeerden zijn praktijkgerichte professionals met topcompetenties. Als belangrijke regionale speler onderhouden we nauwe banden met bedrijven en gemeenten in Zuidwest-Finland. Turku UAS is de vierde grootste technische universiteit in Finland. Studenten zijn gewilde experts, met 99% werkgelegenheid binnen vijf jaar na afstuderen.

Sinds 2024 onderdeel van ons team.

Facebook:
• LinkedIn:
• Instagram:

.