Skip to main content

Leer met ons mee!

Het in het kader van het Erasmus+ Blue-C project ontwikkelde opleidingsmateriaal heeft tot doel (toekomstige) professionals en MKB’s, actief in sectoren als toerisme en blauwe economie, te voorzien van de meest gevraagde kennis en vaardigheden om actief deel te nemen aan hun gemeenschap en met anderen samen te werken bij het benutten van de kansen die de blauwe economie in Europa biedt. Om het leren flexibeler te maken en doeltreffende instrumenten aan te reiken, hebben we “Bite Sizes” ontworpen, georganiseerd rond 5 belangrijke kennisgebieden waarmee jij je professionele activiteit kunt stimuleren. De Kennisgebieden Financi├źn en Personeelsbeheer zijn vooral gericht op ondernemers die al actief zijn en werknemers onder hun hoede hebben.

Als dit echter niet jouw geval is, kun je deze Bite Sizes gebruiken om inspiratie op te doen en meer te leren over actuele financi├źn en teammanagement. Het Kennisgebied (Digitale) Marketing is daarentegen vooral een aanrader voor (toekomstige) ondernemers, zakenmensen en professionals op afdelingen als verkoop, communicatie, klantenservice etc. In ieder geval raden we je aan je reis te beginnen met ” Jouw Ecosysteem”, omdat het de basis legt voor de Blue-C: Samenwerkende Kustgemeenschappen, en profiteer van de inhoud van “Groene Aanpak” om een agent van verandering te worden in de zorg voor het milieu. Laat je bovendien inspireren door de verzameling Case Studies en voorbeelden die door het consortium als best practices zijn ge├»dentificeerd!

Jouw ecosysteem

Een van de basisbeginselen waarop het Erasmus+ Blue-C project is gebaseerd, is de gezamenlijke aanpak van kustgemeenschappen met het oog op hun veerkracht. Dit geldt zowel voor (toekomstige) ondernemers, het MKB en professionals in verband met toerisme en de blauwe economie, maar ook voor complementaire en naast elkaar bestaande sectoren. In die zin is kennis van het eigen ecosysteem, het kunnen mobiliseren ervan om zinvolle samenwerkingsprocessen op gang te brengen (bv. co-creatie en co-design van nieuwe producten of diensten) in een win-winsituatie en het genereren van positieve effecten voor de gemeenschap voor iedereen van essentieel belang en vooral nuttig voor micro-ondernemers die moeten vertrouwen op de ervaring van de sector.

Digitale marketing en online aanwezigheid

Marketing, as a business vehicle to create and deliver value to (potential) customers, has always been a key part of any business activity. Today, marketing must go hand in hand with digital marketing and social media presence, as it is now necessary to communicate the offer and build relationships in the online environment. This is due to the digitalization of all aspects of our lives, so understanding the keys to digital marketing will play an essential role in your activity, and in the success of your business! Moreover, by being aware of your ecosystem and its needs, you will be able to adapt your offer accordingly and, thus, obtain better results.

Financieel onderlegd

Financieel beheer en toegang tot financiering zijn twee essenti├źle aspecten van het ondernemerschap en de dagelijkse werking van kleine ondernemingen, ongeacht de sector waarin zij actief zijn. Daarom is het bijhouden van je kennis en vaardigheden op dit gebied essentieel voor je professionele prestaties. Daarom worden binnen het kennisgebied “Financi├źn” twee van de meest relevante actuele onderwerpen voor het MKB en (toekomstige) micro-ondernemers behandeld. Dat wil zeggen, enerzijds verkennen we de mogelijkheden die crowdfunding biedt als financieringsalternatief op basis van de mobilisatie van uw ecosysteem en samenwerking met andere actoren en anderzijds de mogelijkheden die FinTech-oplossingen momenteel bieden voor actoren uit elke beroepssector.

Teambeheer & Personeel

Het lesmateriaal in dit kennisgebied is vooral relevant voor jou, of je nu ondernemer bent met teams onder je beheer of je hoopt je personeelsbestand in de nabije toekomst uit te breiden. Maar we raden je ook aan een kijkje te nemen als je bijvoorbeeld van baan wilt veranderen en geïnteresseerd bent in meer informatie over digitale oplossingen om het proces te vergemakkelijken of als je als (toekomstig) professional meer wilt weten over de voordelen van een innovatieve werkplek. Ben jij er klaar voor?

Groene aanpak

Milieubewustzijn en duurzaamheid zijn meer en meer fundamentele pijlers van kleine ondernemingen en daarom willen wij binnen het kennisgebied “Groene Aanpak” vanuit een synthetisch en praktisch perspectief enkele zakelijke innovatiemogelijkheden verkennen die je in je beroepsactiviteit kunt implementeren om bij te dragen aan het welzijn van het milieu. Wij herinneren je er hier aan dat aandacht voor het milieu in het bedrijfsleven ook een positieve invloed heeft op je gemeenschap, en dat dit krachtiger wordt naarmate je samenwerkt om je ecosysteem te behouden.

collecties

Klik op elke knop om de relevante collecties te bekijken