Skip to main content

Sininen biotalous


Sininen biotalous on uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön ja vesiosaamiseen perustuvaa liiketoimintaa. Sinisen biotalouden perustana on hyvä vesien tila. Hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen auttavat sinisen biotalouden tuotteitten ja palveluitten kehittämistä ja markkinointia. Keskeisimpiä osa-alueita ovat vesiosaamiseen ja -teknologiaan liittyvä liiketoiminta, vesistöihin perustuva matkailu, vesibiomassan hyödyntäminen sekä kalatalouden arvoketju. Myös vesiluonnonvarojen aineettomien arvojen merkitys on mittaamaton. Nämä alueet ovat tärkeitä paitsi taloudelliselle toiminnalle, myös ihmisten hyvinvoinnille, virkistäytymiselle ja terveydelle.
Link