Skip to main content

Suomen merialuesuunnittelu ja (tuuli)energia


Itämeren olosuhteet ovat otolliset tuulivoimalle, koska merialueet ovat matalia ja rannikko on lähellä. Merituulivoimalat perustetaan joko merenpohjaan tai tekosaarille. Suomessa on kaksi merituulivoimapuistoa, mutta käynnissä on useita hankkeita. Merituulivoiman rakentamista ja sijoittamista rajoittavat muut maankäyttömuodot, kuten puolustusvoimien alueet ja tarpeet, luontoarvojen turvaaminen sekä mahdolliset rakentamisesta ja toiminnasta seuraavat maisemahaitat. Tavoitteena on pyrkiä sijoittamaan voimalat keskitetysti, jotta haitalliset vaikutukset voidaan minimoida.
Link